Prihlásiť
 
 


Aktuality

Diskusia k daňovým kontrolám

Tajomnik SKDP, 14.09.2021

Daňoví poradcovia diskutovali so zástupcami MF SR – JUDr. Toškom Beranom, FR SR – Ing. Miroslavou Vrúdnou a Ing. Miroslavou Barlovou, NSS SR – JUDr. Petrou Príbelskou najpálčivejšie otázky daňových kontrol ...

Návrhy zákonov v oblasti daní a účtovníctva zaradené na program septembrovej schôdze NR SR

Metodika SKDP, 14.09.2021

Začiatok septembrovej schôdze NR SR 16. septembra 2021

Klubové stretnutie: Účinnosť CFC pravidiel pre FO je za dverami

Asistent SKDP, 10.09.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s kolegom daňovým poradcom Ing. Petrom Pašekom

Návrhy zákonov a predpisov v oblasti daní zverejnené na medzirezortné pripomienkové konanie

Metodika SKDP, 08.09.2021

Zákon o osobnom dôchodkovom produkte, ktorým sa upravuje zákon o dani z príjmov, novela vyhlášky MF SR o spôsobe označovania platby dane

Návrhy zákonov v oblastí daní a účtovníctva doručené na schvaľovanie v NR SR

Metodika SKDP, 08.09.2021

Novela zákona o správe daní, vyhláška o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti, novela zákona o finančnej správe, novela zákona o účtovníctve, novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, poslanecké návrhy na nepriamu novelizáciu daňových zákonov


© SKDP 2010