Prihlásiť
 
 


Aktuality

Klubové stretnutie: Prijaté a plánované opatrenia v súvislosti s COVID-19

Asistent SKDP, 29.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR

MPK k smernici EÚ - odklad lehôt pri výmene informácií v oblasti daní v dôsledku COVID-19

Metodika SKDP, 26.05.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19, s termínom na pripomienkovanie do 29. mája 2020.

Klubové stretnutie: Priame dane - aktuálne otázky a opatrenia

Asistent SKDP, 22.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum s Ing. Michaelou Vidovou z MF SR.

Novela zákona corona (IV) zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 21.05.2020

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie, zverejnená dnes v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 20. mája 2020.

bulletin SKDP

Tajomnik SKDP, 19.05.2020

Predstavujeme Vám pilotné číslo Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov


© SKDP 2010