Prihlásiť
 
 
Aktuality

Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom

Tajomnik SKDP, 27.10.2020

Daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra. Finančná správa však vníma súčasnú epidemiologickú situáciu. Prijala preto opatrenia, aby vyšla svojim klientom v ústrety a zabezpečila čo najhladší priebeh podávania daňových priznaní pri zachovaní celospoločenskej zodpovednosti.

VZ SKDP 2020

Tajomnik SKDP, 27.10.2020

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že bola zverejnená pozvánka program, obsahová náplň a súvisiace materiály na zasadanie Valného zhromaždenia SKDP.

Klubové stretnutie: Home office vo svetle COVID-19

Asistent SKDP, 26.10.2020

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Simonou Dušekovou Schusztekovou, PhD. LL.M z Advokátskej kancelárie Henrich Dušek, s.r.o.

Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce "Kurzarbeit" do slovenského právneho poriadku

Metodika SKDP, 23.10.2020

Predkladaný materiál MPSVR schválila vláda 21. októbra 2020.

Novely daňových zákonov schválené na októbrovej schôdzi NR SR

Metodika SKDP, 26.10.2020

Zákon o 13. dôchodku, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní, zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorým sa dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok).


© SKDP 2010