Prihlásiť
 
 


Aj váš zubár bude v registri partnerov verejného sektora

Problematika registra partnerov verejného sektora je pre všetkých úplne novou právnou úpravou. Daňových poradcov sa však týka bezprostredne, nakoľko im bolo priznané postavenie oprávnenej osoby. Mnohí si však nie sú celkom istí ako vykonávať túto činnosť, čo z toho pre nich vyplýva, aké majú zvoliť postupy pri posudzovaní konečného užívateľa výhod a registrovom konaní.

Aktuality

Nové informácie FR SR z 21.a 23.marca 2017

Maria Molnarova, 23. 03. 2017

V dňoch 21. až 23. marca 2017 zverejnila finančná správa na webovej stránke informačné materiály k vybraným a aktuálnym daňovým témam z oblasti dane z príjmov, účtovníctva a tiež jeden metodický pokyn k DPH...

Účasť SKDP na spoločnom zasadnutí Medzirezortnej skupiny na najvyššej úrovni pre Doing Business a podnikateľskej obce, 17.03.2017, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Lucia Mihokova, 21. 03. 2017

Slovenská komora daňových poradcov využila príležitosť vyjadriť sa k Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, a zároveň tieto návrhy prediskutovať na spoločnom stretnutí Medzirezortnej pracovnej skupiny pre Doing Business s podnikateľským sektorom, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. marca 2017 na Ministerstve hospodárstva SR za účasti zástupcov všetkých relevantných rezortov. SKDP na stretnutí zastupoval Miroslav Marcinčin, člen prezídia.

Daňové priznania možno podať aj na obecných úradoch

Maria Molnarova, 21. 03. 2017

Finančná správa informuje o tom, že budú posilnené podateľne, dlhšie budú otvorené daňové úrady a preberanie daňových priznaní sa uskutoční aj na mestských či obecných úradoch. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali čo najväčší komfort. Posilnenie možností na podanie daňového priznania sa však neobmedzuje iba na najväčšie mestá...

Oznam pre členov SKDP o začatí pripomienkového konania

Maria Molnarova, 20. 03. 2017

Predkladaný materiál obsahuje návrh na uzavretie Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (ďalej len „dohovor“). Materiál sa predkladá ako iniciatívny a v súlade s Pravidlami pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax schválenými uznesením vlády č. 743 z 21. 10. 2009.

Činnosť oprávnenej osoby v rámci registra partnerov verejného sektora

Petra Bodnarova, 24. 03. 2017

Obsah seminára je zameraný najmä na činnosť oprávnených osôb v rámci výkonu povinností pri registrácií partnerov verejného sektora, a to najmä s dôrazom na ich povinnosti a postupy v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod a samotného registrového konania.  V rámci cieľovej skupiny účastníkov - advokátov a daňových poradcov, poskytujeme 15% zľavu z ceny seminára. 

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010