Prihlásiť
 
 


Aktuality

Rozhovor s viceprezidentkou SKDP - Miriam Galandovou

SKDP Press, 25.05.2017

Je viceprezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), vyštudovala právo aj ekonómiu a má silnú motiváciou pomôcť profesii daňového poradcu. “Chcem profesiu daňového poradcu niekam posunúť, pretože dnes nemá ten status, ktorý by mohla mať vzhľadom na to, aký potenciál v podobe svojich členov združuje. Členovia sú vzdelaní ľudia, ktorí musia mať komplexné znalosti z oblasti práva, financií, účtovníctva. Zaslúžia si rešpekt a práve v tom im má Komora pomôcť.“

Informácia k všeobecnému podaniu k ÚZ pre FO účtujúce v sústave JÚ

Maria Molnarova, 25.05.2017

Fyzickým osobám – podnikateľom nevzniká povinnosť zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) dať si overiť účtovnú závierku audítorom a tiež nemajú povinnosť vypracovať a zverejniť výročnú správu...

Seminár Podnikové kombinácie podľa slovenskej legislatívy

Petra Bodnarova, 25.05.2017

Podnikové kombinácie znamenajú efektívnu zmenu ekonomicko-právnej formy existujúceho subjektu, ktorej účelom je získanie kontroly nad čistými aktívami inej jednotky alebo efektívne previesť alebo získať aktíva s cieľom dosiahnutia synergického efektu v ich využívaní vrátane daňovej optimalizácie.

Medzirezortné pripomienkové konanie k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP

Lucia Mihokova, 23.05.2017

Dňa 23.05.2017 bola uverejnená informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov s termínom začiatku MPK 24.05.2017 a termínom ukončenia MPK 01.06.2017. Ide o poslanecký návrh zákona, ktorý sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády.

Informácia pre daňových poradcov - zápis zo seminára k "Praniu špinavých peňazí"

Lucia Mihokova, 23.05.2017

Dňa 25.04.2017 sa v priestoroch SKDP v Bratislave uskutočnil odborný seminár k "Praniu špinavých peňazí" zameraný na praktickú aplikáciu platnej a pripravovanej legislatívy najmä z pohľadu daňových poradcov, za účasti prednášajúcich Ing. Anny Vrbovskej a Ing. Ivana Lukáča, špecialistov Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (FSJ NAKA PPZ).

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010