Prihlásiť
 
 


Aktuality

Národná rada SR opätovne schválila vrátený zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 14.12.2018

Zákon z 13. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Účinnosť 1. januára 2019.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 13.12.2018

Informácia prináša súhrn najčastejších otázok a odpovedí z daňovej oblasti.

Daňové zákony a novely podpísané prezidentom

Metodika SKDP, 12.12.2018

11. decembra 2018 prezident SR podpísal niekoľko daňových zákonov a noviel schválených parlamentom minulý týždeň - poslaneckú novelu zákona o dani z príjmov, novelu zákona o energetickej efektívnosti, ktorá upravuje zákon o dani z príjmov, nový zákon o finančnej správe, vládnu novelu zákona o DPH, novelu zákona o používaní ERP, zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, novelu zákona o cestnej doprave, ktorá upravuje zákon o používaní ERP, novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.

Novela vyhlášky MF SR 467/2002 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Metodika SKDP, 12.12.2018

Ministerstvo financií zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele vyhlášky MFSR č. 467/2002 Z. z. v súvislosti s novelou zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktoré zavádzajú nové pojmy "súkromný výrobca destilátu" a "bezdymový tabakový výrobok". Zámerom je doplnenie nových pojmov a nastavenie správneho označovania platieb. Termín na pripomienkovanie do 15. januára 2019.

Vetovaný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 12.12.2018

Zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie Národnou radou SR 13. decembra 2018.


© SKDP 2010