Prihlásiť
 
 


1. apríla 2019 bol spustený projekt eKasa. Povinná je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Ostatní podnikatelia môžu postupne na eKasu prechádzať do 1.7.2019

Aktuality

Novely daňových zákonov schválené vládou 21.08.2019

Metodika SKDP, 22.08.2019

Na rokovaní vlády dňa 21. augusta 2019 boli schválené návrhy niekoľkých priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov.

Nový vzor daňového priznania k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 21.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie nový vzor daňového priznania k DPH s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 9. septembra 2019.

Pripravovaná vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Ministerstvo financií zverrejnilo na pripomienkové konanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2021. Termín na vyjadrenia do 2. septembra 2019.

Pripravované návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 01.08.2019

Oznámenie o zverejnení predbežnej informácie o pripravovaných návrhoch opatrení s termínom na vyjadrenie do 30. augusta 2019.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 25.07.2019

Predbežná informácia zverejnená na medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu vyhlášky, ktorou sa zavádzajú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v nadväznosti na zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 29. júla 2019.


© SKDP 2010