Prihlásiť
 
 


Aktuality

CFE novinky pre tento týždeň (18. september 2017)

Maria Molnarova, 19.09.2017

Digitálna ekonomika - zameranie neformálneho ECOFINu v estónskom Talline cez víkend (15. a 16. september 2017).

Externý newsletter finančnej správy 19/2017, dvojtýždenník

Maria Molnarova, 19.09.2017

Finančná správa rozšírila elektronickú komunikáciu. Po spotrebných daniach začala obojsmerne komunikovať aj v oblasti dozoru nad hazardnými hrami. Ďalším krokom bude navrhovaná povinnosť elektronickej komunikácie pre firmy a živnostníkov.

Schválené znenie vládneho NZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Maria Molnarova, 14.09.2017

Dňa 6. septembra 2017 NR SR schválila vládny NZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci („zákon o e-Governmente“).

Spoloční experti pre eurodaniarov

Maria Molnarova, 13.09.2017

Európsku organizáciu daňových správ (IOTA – Intra-European Organisation of Tax Administrations) čakajú zmeny. Slovensko ako predsednícka krajina IOTA presadzuje väčšie zapojenie členských krajín do spoločných projektov európskych daňových správ. 

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010