Prihlásiť
 
 


Aktuality

Pripravované opatrenia a vyhlášky k vládnemu návrhu nového zákona o finančnej správe

Metodika SKDP, 23.10.2018

Dňa 19. októbra 2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovaným opatreniam a vyhláškam k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe. Termín na vyjadrenie sa k predbežnej informácii do 2. novembra 2018.

Novela opatrenia k postupom účtovania a účtovej osnove pre rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy a vyššie územné celky

Metodika SKDP, 23.10.2018

Ministerstvo financií SR zverejnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2019. Termín na zaslanie pripomienok 7. novembra 2018.

Novela opatrenia k postupom účtovania a účtovej osnove pre podvojné účtovníctvo

Metodika SKDP, 23.10.2018

Ministerstvo financií SR zverejnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2019. Termín na zaslanie pripomienok 12. novembra 2018.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 22.10.2018

Informácia prináša súhrn najčastejších otázok a odpovedí z daňovej oblasti.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 22.10.2018

Finančná správa SR vydala informáciu v súvislosti odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj prislúchajúce k ustanoveniu § 30c zákona o dani z príjmov. Boli doplnené otázky a odpovede k problematike týkajúcej sa e-kasy, ktoré sú zamerané pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-kasa.


© SKDP 2010