Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Predbežná informácia k novému zákonu o zasielaní údajov Finančnej správe z faktúr daňových subjektov

Metodika SKDP, 13.01.2021

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k návrhu zákona o zasielaní údajov Finančnej správe z faktúr daňových subjektov. Pripomienkovanie do 21. januára 2021.

Klubové stretnutie ku COVID opatreniam, štátnej pomoci a kurzarbaitu - aktualizácia

Asistent SKDP, 12.01.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s právničkou SKDP Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou

Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností

Metodika SKDP, 11.01.2021

Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností - nelegislatívny všeobecný materiál MS SR

Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce

Metodika SKDP, 08.01.2021

Návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorým sa menia a dopĺňajú aj zákon o dani z príjmov, zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zvere jnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienkovanie do 25. januára 2021.

Národné hodnotenie rizík

Tajomnik SKDP, 04.01.2021

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová ako naša spolupracujúca advokátka sa 17. decembra online zúčastníla s mjr. Ing. Vrbovskou z Finančnej spravodajskej jednotky národného hodnotenia rizík za roky 2016-2019, ktoré je povinná SR vykonať podľa zákona.

Daňová poradkyňa Bláhová: Účinná ľútosť je ako časovo neobmedzená daňová amnestia

Tajomnik SKDP, 22.12.2020

Daňová poradkyňa spoločnosti BMB Partners pomáhala ministerstvu financií pri budovaní troch pilierov daňových zmien v roku 2020: indexu daňovej spoľahlivosti, účinnej ľútosti a boji s daňovými schránkami. 

BLOG: Rudolf Marec: Reformné repete?

SKDP Press, 21.12.2020

Zdá sa, že reformnému plánu vlády v časti Fiškálne reformy – dane nie je na prvý pohľad až tak čo vyčítať. Po kritike tejto kapitoly v Programovom vyhlásení vlády došlo k pozitívnemu posunu v nazeraní na dane, ich význam, na ich silu a účinnosť. Zdá sa, že je už vyslyšaný aj hlas odborníkov a zástupcov ekonomiky.

Hlasovanie o byrokratický nezmysel roka 2020

SKDP Press, 18.12.2020

SKDP je aj tento rok partnerom ankety Byrokratický nezmysel roka. Za absurdné povinnosti môžete hlasovať do 27.12.2020

Bulletin SKDP 3/2020

Tajomnik SKDP, 18.12.2020

Dňa 15. decembra sme pre Vás pripravili a distribuovali nové číslo Bulletinu SKDP.

Daňové zákony 2021

Tajomnik SKDP, 18.12.2020

Aj tento rok pre Vás pripravujeme Daňové zákony 2021. Každým rokom prinášame nejaké vylepšenia (ľahší papier, dva zväzky ...). Veríme, že tento rok uspokojí publikácia všetkých odborníkov z oblasti daní a účtovníctva. Nezabudli sme totiž odsadiť písmená, body v textoch tak, aby boli prehľadné a ľahko čitateľné. Pozrite si ukážku spracovania.

Tlačová správa - Štátna pomoc pri koronakríze má riziká pre podnikateľov

SKDP Press, 11.12.2020

Na pandémiu koronavírusu doplácajú aj podnikateľské subjekty. Pre mnohých je aktuálna situácia likvidačná, či mimoriadne kritická. Mnohí teda siahajú po štátnej pomoci, najmä po príspevkoch na udržanie pracovných miest. Financie sú poskytované zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ. Podnikatelia pri žiadostiach o pomoc nie vždy myslia na to, že ak uvedú nesprávne údaje, hrozia im sankcie, či dokonca trestné stíhanie. A to aj v prípade, ak je chyba nevedomá, keďže pravidlá pomoci nie sú vždy jednoznačné.

MH SR predstavilo „Kilečko 2“

Sprava_databaz, 16.12.2020

Podnikateľské prostredie na Slovensku čakajú ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo „Kilečko 2“, balík 469 návrhov opatrení na zlepšenie podnikania. Návrhy vybralo ministerstvo z viac ako 2500 podnetov, ktoré posielala verejnosť a samotní podnikatelia. O definitívnej podobe Kilečka 2 bude ministerstvo hospodárstva rokovať s ostatnými rezortmi. Do praxe by sa mohli dostať v priebehu budúceho roka. 

Skúšky daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 09.12.2020

Dňa 3. decembra sa konala písomná časť skúšok daňových poradcov. Zo 49 účastníkov boli úspešní 25 z nich. Ústna časť skúšok sa uskutoční 15. decembra. Budeme držať palce.

Schválený zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Metodika SKDP, 09.12.2020

Včera 8. decembra NR SR schválila nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorým sa menia a dopĺňajú aj zákon o dani z príjmov, zákon o správe daní (daňový poriadok), zákon o konkurze a reštrukturalizácii a zákon o účtovníctve. Účinnosť 1. januára 2021.

Schválená vládna novela zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 03.12.2020

Dnes bola v NR SR schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorou sa novelizujú aj zákon o správe daní (daňový poriadok) a zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní.

Novela zákona o DPH zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 02.12.2020

Dnes bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov schválená parlamentom 5. novembra 2020. Účinnosť: 1. januára a 1. júla 2021

Tlačová správa: Čakajú nás zmeny pri práci z domu

SKDP Press, 01.12.2020

Súčasná pandemická situácia výrazne prispela k rozšíreniu práce z domácnosti zamestnanca, tzv. home office. Je pravdepodobné, že sa takáto práca stane štandardom v mnohých firmách. Home-office režim je v súčasnosti legislatívne málo upravený, čo spôsobuje viaceré daňové aj odvodové nejasnosti. Zákonník práce rozlišuje trvalý výkon práce z domácnosti (trvalý home office) a dočasný, príležitostný home office.

Klubové stretnutie k novelám v AML smernici

Asistent SKDP, 01.12.2020

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s právničkou SKDP Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou

Daňové a súvisiace predpisy schválené na novembrovom zasadnutí NR SR

Metodika SKDP, 03.12.2020

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

Daňové a súvisiace predpisy zaradené na program novembrového zasadnutia NR SR

Metodika SKDP, 23.11.2020

Novely zákonov o spotrebných daniach, novely zákona o dani z príjmov, novela zákona o miestnych daniach, nepriama novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

Nový prezident Finančnej správy SR

Metodika SKDP, 20.11.2020

Novým prezidentom Finančnej správy SR bude Jiří Žežulka

VZ SKDP 2020

Tajomnik SKDP, 29.11.2020

Tento rok sa kvôli obmedzeniam hromadných podujatí v dôsledku protipandemických opatrení úspešne konalo prvýkrát Valné zhromaždenie SKDP aj s hlasovaním na diaľku a s veľmi pozitívnym ohlasom k možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v tejto forme. On-line prítomných bolo 231 daňových poradcov.

Nominujte Byrokratický nezmysel roka 2020

SKDP Press, 11.11.2020

Slovenská komora daňových poradcov je opäť partnerom ankety Byrokratický nezmysel roka. Podnikatelia, daňoví poradcovia, účtovníci môžu nominovať nezmyselné povinnosti, ktoré komplikujú podnikanie.

Nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

Metodika SKDP, 11.11.2020

Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku zverejnený v Zbierke zákonov SR. Dopĺňa aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok). Účinnosť 1. januára 2021. Odložená účinnosť 1. augusta 2021 pre ustanovenia týkajúce sa pôsobnosti Úradu pre správu zaisteného majetku.

Svetový Daňový Index

Tajomnik SKDP, 10.11.2020

Doktorantka ekonómie na Masarykovej univerzite v Brne, ktorá sa zaujíma o fiškálnu politiku, konkrétne o dane a ich pôsobenie na ekonomiku s dovoľuje Vás požiadať o spoluprácu.

Schválené znenie novely zákona o dani z motorových vozidiel

Metodika SKDP, 09.11.2020

NR SR schválila vládny návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Účinnosť 1. decembra 2020.

Klubové stretnutie: Novela zákona o správe daní

Asistent SKDP, 08.11.2020

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Evou Ivaničovou z MF SR

Schválené znenie novely zákona o DPH

Metodika SKDP, 06.11.2020

Včera 5. novembra 2020 parlament schválil vládny návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Novela zákonníka práca schválená vládou SR

Metodika SKDP, 04.11.2020

Schválený vládny návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektorých zákonov - nové znenie

Klubové stretnutie: Zdaňovanie príjmu športovcov

Asistent SKDP, 03.11.2020

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Alicou Fisterovou z Ministerstva školstva SR.

 

© SKDP 2010