Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Klubové stretnutie org. dňa 21.3.2024 - Základ (základy) dane a daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p.

Asistent SKDP, 28.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Valériou Jarinkovičovou (odborníčka na dane)

Klubové stretnutie org. dňa 26.3.2024 - Úroky z omeškania z nadmerného odpočtu vývoj a aktuálny stav

Asistent SKDP, 28.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Ivanom Rumanom (sudca NS SR)

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Metodika SKDP, 26.02.2024

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorým sa má implementovať nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (nariadenie MiCA). V súvislosti s novou definíciou kryptoaktíva sa s účinnosťou od 1. januára 2025 majú novelizovať aj zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve. Pojem virtuálna mena sa nahrádza pojmom kryptoaktívum.

Návrh reformy colnej únie

Metodika SKDP, 26.02.2024

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhom nariadení, ktoré sú súčasťou colnej reformy Únie - návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a Colný orgán EÚ a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 952/2013 a návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a nariadenie o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Klubové stretnutie org. dňa 14.3.2024 - Dôchodky zo sociálneho poistenia

Asistent SKDP, 14.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s RNDr. Janou Motyčkovou (odborníčka na SP a ZP)

Zdieľajte, komentujte a lajkujte nové video

Marian Kovac, 13.02.2024

Radi by sme vás informovali, že na našich sociálnych sieťach bolo uverejnené nové video ...

Klubové stretnutie org. dňa 29.2.2024 - Zodpovednosť právnickej osoby

Asistent SKDP, 14.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou (právnička SKDP)

Revízia Akčného plánu rozvoja elektromobility na Slovensku - 2024

Metodika SKDP, 12.02.2024

MH SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie Návrh Revízie Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR - 2024. Revízia akčného plánu sa zameriava aj na zlepšenie legislatívneho prostredia napr. zavedenie vykazovania výdavkov na služobné nabíjanie elektromobilov v inej ako firemnej sieti, napr. domácej sieti zamestnanaca, ako riadneho daňového výdavku.

Klubové stretnutie org. dňa 22.2.2024 - Uplatnenie nároku na odpočet DPH vo svetle splnenia hmotnoprávnych kritérií v aplikačnej praxi súdov

Asistent SKDP, 05.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s JUDr. Petrou Príbelskou, PhD. (sudkyňou NSS SR)

SKDP na sociálnych sieťach

Tajomnik SKDP, 01.02.2024

Chceme vám pripomenúť, že SKDP nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube. Aktívne pridávame rôzne aktuality, zaujímavosti, videá a informácie, vďaka ktorým ste neustále informovaní o dianí v našej organizácii aj celkovo vo svete daní.

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov s podvojným účtovníctvom v medzirezortnom pripomienkovaní

Metodika SKDP, 29.01.2024

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh na zmenu a doplnenie opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších, s termínom ukončenia 15. februára 2024. Návrh reaguje na zavedenie novej terminológie a inštitútu odštiepenia zákonom č. 309/2023 Z. z o premenách obchodných spoločností a družstiev.

!STORNO! Klubové stretnutie org. dňa 20.2.2024 - PROFESIONÁLNA TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA !STORNO!

Asistent SKDP, 20.02.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Mgr. Karin Kniez (kouč)

Vláda dnes schvaľuje novelu zákona o DPH, zákona o účtovníctve, zákonov v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a ďalších zákonov

Metodika SKDP, 10.01.2024

Na programe dnešného zasadnutia vlády sú novely daňových zákonov, novela zákona o účtovníctve a ďalších súvisiacich zákonov.

Klubové stretnutie org. dňa 18.1.2024 - NETIKETA V PRAXI DP: Ako efektivne komunikovat s klientom ONLINE?

Asistent SKDP, 12.01.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Mgr. Karin Kniez (kouč)

Schvaľovanie vládnej novely zákona o DPH

Metodika SKDP, 10.01.2024

Na programe Legislatívnej rady vlády dňa 9. januára 2024 má byť aj schvaľovanie návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, ktorým sa má transponovať smernica Rady (EÚ) 2020/285 s cieľom harmonizovať úpravu pre zdaniteľné osoby-malé podniky, a v tejto súvislosti upraviť registračné povinnosti a ďalšie ustanovenia zákona o DPH, zákona o používaní ERP a Daňového poriadku.

Klubové stretnutie org. dňa 15.1.2024 - Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov a odvody

Asistent SKDP, 09.01.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Petrom Pašekom (daň. poradca)

Schválený balík opatrení na konsolidáciu verejných financií

Metodika SKDP, 03.01.2024

Parlament dnes schválil zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Okrem zákona o dani z príjmov sa novelizujú aj ďalšie zákony v oblasti daní a poplatkov.

Vítame nových daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 16.01.2024

Dňa 16.1.2024 sa uskutočnil v Bratislave slávnostný sľub nových daňových poradcov. Po úspešnom absolvovaní skúšok na výkon daňového poradenstva si z rúk Prezidentky SKDP JUDr. Ing. Miriam Galandovej prevzalo 37 nových daňových poradcov osvedčenia oprávňujúce k výkonu daňového poradenstva.

Podmienky uplatnenia daňového bonusu

Tajomnik SKDP, 12.12.2023

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov, alebo 140 eur mesačne, ak 18 rokov nedovŕšilo.

Skúšky daňových poradcov - zima 2023

Tajomnik SKDP, 12.12.2023

Dňa 7. decembra sa konala písomná časť skúšok pre získanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva. Z 53 zúčasnených túto časť skúšky úspešne zvládlo 39 účastníkov. Výsledky Vám oznámime mailom, telefonicky si ich môžete predbežne zistiť na tel. č. 0908 713 681, alebo 0907 827 293.

Klubové stretnutie org. dňa 14.12.2023 - ASPI pre daňového poradcu

Asistent SKDP, 06.12.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s Ing. Branislavom Marušom a Ing. Michalom Poliačikom z Wolters Kluwer SR s.r.o.

Už túto stredu Mikuláš s Milanom a YIT

Tajomnik SKDP, 04.12.2023

Niečo, čo sme tu ešte nemali: na Mikuláša, dňa 6. decembra Vám ponúkame bezplatnú prednášku s Milanom Varganom na týkajúcu sa DPH a dozviete sa zaujímavosti aj o nehnuteľnostiach od YIT. Tí, ktorým niečo hovorí spojenie slov Milan a DPH určite nepotrebujete vedieť viac a ste si istí, že to bude čas nabitý odbornými informáciami a dobrou náladou. Sponzorom podujatia je spoločnosť YIT Slovakia, a.s., ktorá si pre Vás tiež pripravila zaujímavú Mikulášsku ponuku.

Metodické dni SKDP

Tajomnik SKDP, 04.12.2023

28. a 29. novembra nám metodicko-legislatívne komisie SKDP pripravili zaujímavý program plný aktuálnych odborných tém.

Vládny návrh na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie

Metodika SKDP, 30.11.2023

Vláda SR včera schválila iniciatívny návrh na novelizáciu zákona o dani z príjmov a niektorých ďalších zákonov v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie. Novelou zákona o dani z príjmov sa má s účinnosťou od 1. januára 2024 zaviesť nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorý si daňové subjekty môžu uplatniť za rok 2023 v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní. Pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých od 1. januára 2024 sa upravujú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky. Nová zákonná úprava sa má schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.

TAX ADVISERS AWARD 2023

Tajomnik SKDP, 29.11.2023

V tomto roku sme zrealizovali už 6. ročník súťaže TAX ADVISERS AWARD do ktorého sa zapojilo 8 ekonomických a právnických fakúlt vysokých škôl.

Zverejnený zámer na zavedenie dane zo sladených nápojov

Metodika SKDP, 23.11.2023

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov. Nová daň má mať charakter nepriamej dane zo spotreby. Sadzba dane sa bude odvíjať od obsahu použitého sladidla v nápoji. Deklarovaným dôvodom na zavedenie dane je motivácia k zdravšiemu životnému štýlu a konsolidácia verejných financií.

Vláda schválila novely zákonov o spotrebných daniach

Metodika SKDP, 20.11.2023

Na dnešnom rokovaní vlády SR 20. novembra 2023 bol schválený návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorým sa novelizujú aj zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov. Účinnosť: 1. júla 2024.

Klubové stretnutie org. dňa 12.12.2023 - Daň z motorových vozidiel – rekapitulácia s príkladmi

Asistent SKDP, 20.11.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Janou Fülöpovou (MF SR)

Opatrenia v oblasti daní obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie 2023 - 2027

Sprava_databaz, 14.11.2023

Vláda dnes schválila Programové vyhlásenie vlády na obdobie 2023 - 2027 pod názvom „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“. Programové vyhlásenie vlády SR reaguje na okolnosti a udalosti, ktoré výrazne ovplyvňujú politickú, ekonomickú, finančnú, sociálnu a právnu situáciu a postavenie SR vo svete.

Klubové stretnutie org. dňa 5.12.2023 - Okuliare zamestnanca v nákladoch zamestnávateľa?

Asistent SKDP, 03.12.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Ivanom Rumanom (NS SR) a Ing. Máriou Samekovou (daň. poradkyňa)

 

© SKDP 2010