Prihlásiť
 
 

11.4.2019 - eKasa a taxikári
Podnikateľ – taxikár musí na predajnom mieste (t.j. mieste, kde prijíma tržbu v hotovosti) evidovať tržbu. Do 30. júna 2019 v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici a od júla v systéme eKasa. Väčšina taxikárov využíva už dnes pri evidencii tržieb VRP poskytovanú bezplatne finančnou správou. Finančná správa v tejto súvislosti upozorňuje, že taxikári, ktorí už teraz používajú VRP, môžu VRP plynule používať aj naďalej. Nemusia žiadať o žiadny nový kód pokladnice a ani žiadať o novú VRP.

Finančná správa však upozorňuje, že taxikári používajúci VRP, ktorí majú ako predajné miesto uvádzané „Prenosná pokladnica“, majú povinnosť nastaviť vo VRP umiestnenie polohy pokladnice. To sa nastavuje priamo v aplikácii VRP. V mobilnej aplikácii VRP v hlavnom menu je potrebné kliknúť na umiestnenie pokladnice. Taxikár si následne vyberie z možností typov umiestnenia (GPS, Adresa, Iné) typ INÉ. Taxikár vyplní textový popis polohy, v ktorom uvedie evidenčné číslo vozidla. Následne klikne na potvrdiť. Po potvrdení mu systém zobrazí hlášku o úspešnom odoslaní polohy.


Taxikár, ktorý na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používa ORP/VRP a vozidlo taxislužby je vybavené zabudovaným funkčným taxametrom, ktorý vyhotoví a vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom, nie je povinný vytlačiť pokladničný doklad z ORP/VRP, ale iba v ORP/VRP zaevidovať celkovú sumu platenej ceny.


10.4.2019 - Podnikatelia - požiadajte si už teraz o pridelenie kódu eKasa klient
Finančná správa vyzýva podnikateľov, aby si požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnym náporom počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. Každá ORP musí mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné už niekoľko týždňov posielať elektronicky na finančnú správu.
Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. V žiadosti podnikateľ vyznačí, že žiada o pridelenie kódu ORP. Prostredníctvom tejto žiadosti môže požiadať aj o zrušenie DKP súčasne používanej elektronickej registračnej pokladnice. Finančná správa následne takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.8.4.2019 - Od 1.apríla prijala finančná správa viac ako 130 000 pokladničných dokladov
Podnikatelia v systéme eKasa evidujú aktuálne tržby najmä prostredníctvom VRP, približne 100 pokladničných dokladov bola vytvorených prostredníctvom online registračných pokladníc (ORP). Systém eKasa, aktualizácia webovej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) a aktualizácia mobilnej aplikácie VRP pre Android a iOS boli začiatkom apríla úspešne nasadené do produkcie. V systéme eKasa prijala finančná správa zatiaľ cca 132 000 dokladov. Podnikatelia v systéme eKasa evidujú aktuálne tržby najmä prostredníctvom VRP, približne stovka pokladničných dokladov bola vytvorená prostredníctvom online registračných pokladníc (ORP). Každá ORP musí mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať na finančnú správu. Finančná správa odporúča podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr aj podnikateľom, ktorí začnú evidovať tržbu online až po 1.júli. Svoje pokladnice si môžu následne zinicializovať kedykoľvek a nebudú musieť čakať na pridelenie kódu až tesne pred dátumom pripojenia. Doteraz požiadalo o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient cca 2 100 podnikateľov, ktorí budú využívať ORP a takmer 1 300, ktorí chcú využívať bezplatnú aplikáciu finančnej správy VRP. ...prečítajte si viac


2.4.2019 - Zakúpte si školenie k eKase od Akadémie daňových poradcov
 https://adp.skdp.sk/p/zakon-o-pouzivani-erp
1.4.2019 - na eKasu automaticky prví prešli používatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)
Užívatelia VRP si musia stiahnuť aktualizáciu aplikácie. Problémy nastali pre tých, ktorí VRP používajú na zariadeniach Apple. Prvý deň (1.4.2019) nie je v app store dostupná aktualizácia aplikácie, takže VRP nemôžete používať.
29.3.2019 - Používatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) nemusia špeciálne prechádzať na eKasu
Od 1. apríla, keď finančná správa spúšťa projekt eKasa v ostrej prevádzke, bude VRP na nové podmienky pripravená. Bez zásahu podnikateľa bude VRP spĺňať všetky zákonné podmienky online pripojenia, pribudnú navyše nové funkcionality, zmení sa vzhľad pokladničného dokladu či spôsob podávania žiadostí. Finančná správa eviduje momentálne približne 46 000 používateľov bezplatnej aplikácie VRP na evidenciu tržieb v hotovosti.V súvislosti so zavedením eKasy pribudli vo VRP nové funkcionality, napríklad pri vytváraní dokladov, typov položiek, nahlasovaní polohy pokladnice, pri predaji tovaru v mene inej osoby, či novej možnosti odosielania pokladničného dokladu zákazníkovi e-mailom. ...prečítajte si viac


28.3.2019 - Finančná správa má vyše 670 žiadostí o pridelenie kódu eKasa

Každá online registračná pokladnica (ORP) bude mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať na finančnú správu. Finančná správa eviduje už viac ako 670 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient, rastie aj počet užívateľov, ktorí sa rozhodli využívať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Finančná správa eviduje už takmer 300 žiadostí o pridelenie kódu pre VRP.VRP bude totiž automaticky bez ďalšieho zásahu podnikateľa spĺňať všetky zákonné podmienky účinné od 1.4.2019.26.3.2019 - Certifikát k eKase už má aj výrobca registračných pokladníc

Výrobca pokladníc spoločnosť Elcom je prvou spoločnosťou, ktorá má certifikované niektoré zo svojich zariadení, teda klasických registračných pokladníc. Zatiaľ ide o modely Euro 50 a Euro 150. ZOZNAM


25.3.2019 - eKasa tesne pred spustením

Od 1. apríla 2019 štartuje v ostrej prevádzke projekt eKasa. Povinná k tomuto dátumu je iba prepodnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Od uvedeného dátumu budú musieť využívať iba riešenia kompatibilné s napojením na finančnú správu.
Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných podnikateľov, ktorí už evidovali tržby (pred 1.4.2019), alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, resp. budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. Po 1. júli 2019 je pripojenie na eKasu povinné pre všetkých podnikateľov.


22.3.2019 - Od dnes sú certikovaní 4 výrobcovia (pribudli noví 2)

Výrobcovia softvérov a pokladníc, ktorí už majú certifikát: ZOZNAM


19.3.2019 - Nonstop podpora na call centre pre eKasu - 31.3. - 1.4.2019

Finančná správa rozširuje počas posledného marcového dňa prevádzkové hodiny call centra. Počas posledného marcového dňa (31. marca) bude voľba č. 4 - informácie k elektronickým registračným pokladniciam a virtuálnej registračnej pokladnici (ERP a VRP) - dostupná pre podnikateľov aj v noci. Z nedele 31. marca na pondelok 1. apríla bude táto voľba dostupná nonstop.


15.3.2019 - Podnikatelia už môžu žiadať o pridelenie kódu pokladnice pre eKasa

Od 1. apríla 2019 štartuje projekt eKasa. Povinná je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Ostatní podnikatelia môžu postupne na eKasu prechádzať až do 1.7.2019

1. Podnikateľ musí požiadať o pridelenie kódu pokladnice - tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú už dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov. Podnikateľ môže v žiadosti o pridelenie kódu zároveň požiadať o zrušenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, resp. viacerých kódov, ku konkrétnemu dňu.

2. Podnikateľ si stiahne autentifikačné a identifikačné údaje (tzv. inicializačný balíček), ktorý nahrá do on-line registračnej pokladnice. Vyberie si typ a model on-line registračnej pokladnice (ORP) zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu. Inicializačný balíček nájde podnikateľ po 1. apríli 2019 na portáli FS v osobnej zóne daňovníka. (z eKasa zóny podnikateľa)

15.3.2019 - Kompletný postup ako sa pripojiť na eKasu

Kompletný postup sprevádzaný grafickými ukážkami - POSTUP


15.3.2019 - Prví 2 výrobcovia sú už certifikovaní

Výrobcovia softvérov a pokladníc, ktorí už majú certifikát: ZOZNAM


12.3.2019 - Najčastejšie otázky k eKase (poradňa Podnikajte.sk)

Existujú výnimky z používanie eKasy? Potrebujem internetové pripojenie? Týka sa eKasa aj virtuálnej registračnej pokladnice? ... a iné Prečítajte si článok

14.2.2019 - Zavedenie e-kasy sa týka 230 tisíc pokladníc

Tlačová správa Slovenskej komory daňových poradcov:

TS-e-kasa-14022019-final.docxTS-e-kasa-14022019-final.docx


Súvisiace články:
- Informácia pre taxikárov používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu - úprava 16.04.2019
- Q&A týkajúce sa používania pokladnice e-kasa klient - aktualizované (apríl 2019)
- Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy - Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí žiadajú o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
- Informácia pre taxikárov používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu
- Metodický pokyn k postupu pri zrušení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 6 písm. c) a podľa § 18ce ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
- Q&A k problematike týkajúcej sa e-kasy, ktoré sú určené pre výrbocov pripravujúcich SW pre systém e-kasa (apríl 2019)
- Q&A týkajúce sa používania pokladnice e-kasa klient (marec 2019)
- Metodický pokyn k odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
- Informácia k zákonu č. 368/2018 Z. z. a k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
- Q&A k problematike týkajúcej sa e-kasy, ktoré sú zamerané pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-kasa (február 2019)
- Q&A k problematike týkajúcej sa e-kasy, ktoré sú zamerané pre podnikateľov pripravujúcich SW pre systém e-kasa (september 2018 + aktualizácie)
- e-KASA všetky informácie na jednom mieste
© SKDP 2010