Prihlásiť
 
 

Wolters Kluver pripravil viaceré zmeny v používateľskom rozhraní a funkcionalite na www.noveaspi.sk

Zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí:

Zjednodušená navigácia a orientácia v celom webovom ASPI, aj v jednotlivých dokumentoch.
- Ľahký pohyb v okne s výsledkami vyhľadávania.
- Prehľadnejšie informácie v názve a popise dokumentov.
- Rýchlejší pohyb v rámci dokumentu (napr. medzi paragrafmi).
- Intuitívny presun medzi obsahom dokumentu a jeho textom.
- Rýchly posun na stránke s vyhľadaným dokumentom.
- Prehľad súvisiacich dokumentov na jedno kliknutie.

Uľahčená a zrýchlená práca s judikatúrou.
- Ihneď zistíte, či je daný judikát pre vás relevantný.
- Ešte viac je zvýraznená právna veta - hneď uvidíte obsah judikátu.
- Do zoznamu výsledkov vyhľadávania boli doplnené ďalšie potrebné informácie, ktoré sú pre vašu prácu dôležité.

Veríme, že práca s webovým ASPI bude odteraz ešte komfortnejšia a prinesie výrazné časové úspory.


© SKDP 2010