Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
14.12.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO - Výjazdové
18:00 - 19:30
Komisia SKDP
14.12.
Cestovné náhrady
09:00 - 15:00
Seminár ADP
17.12.
Skúšky daňových poradcov - ústna časť
09:00 - 14:00
18.12.
DPH - Tuzemský prenos daňovej povinnosti
09:00 - 15:00
Seminár ADP
09.01.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
22.01.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
9:00 - 10:30
Komisia SKDP
22.01.
Zmeny v účtovníctve a pri zostavovaní UZ 2018, plus zmeny po 1.1.2019
16:00 - 18:00
Klubové stretnutie
16.02.
Ples SKDP v hoteli Carlton v Bratislave
19:00 - 04:00
19.02.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov POKomisia SKDP
20.02.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
11.-12.04.
Slovensko-Česká konferencia
09:00 - 16:30
Konferencia
17.04.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
23.04.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov POKomisia SKDP
15.05.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
21.05.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov POKomisia SKDP
15.05.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
12.06.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
18.06.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov POKomisia SKDP
11.09.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
24.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov POKomisia SKDP
9.10.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
22.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov POKomisia SKDP
13.11.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
19.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov POKomisia SKDP
11.12.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP

© SKDP 2010