Prihlásiť
 
 Termín
Téma
ROK 2024
19.06.
stredaZasadnutie PR komisie 10:00
20.06.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16:00
05.09.
-27.09.štvrtokDaňová akadémia
10.09.
utorokZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 13:30
10.09.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo 15:30
12.09.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 9:00
12.09.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16:00
17.09.
utorokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane 15:00
02.10.
-09.11.stredaDane komplexne
08.10.
utorokZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 13:30
10.10.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 9:00
14.10.
pondelokPrezídium SKDP, 9:30 Bratislava
17.10.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16:00
12.11.
utorokZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 13:30
12.11.
utorokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane 15:00
13.11.
stredaKonferencia k medzinárodnému zdaňovaniu
14.11.
štvrtokVZ SKDP
14.11.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 9:00
14.11.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16:00
02.12.
pondelokPrezídium SKDP, 16:30 Zvolen
05.12.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 9:00
10.12.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo 15:30
10.12.
utorokZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 13:30
12.12.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16:00

© SKDP 2010