Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
12.03.
Klubové stretnutie RR BB: Daň z príjmov PO
15:00 - 18:00
RR BB SKDP
15.03.
Ekonomické tajomstvá obchodného zákonníka a čítanie účtovnej závierky pre neekonómov
09:00 - 15:00
Seminár ADP
20.03.
Reality a dane
09:00 - 12:00
Seminár ADP
05.04.
DANE KOMPLEXNE - cyklus seminárov
08:00 - 14:30
Seminár ADP
05.04.
Daňové poradenstvo a daňový systém v SR
08:00 - 14:30
Seminár ADP
06.04.
Daňový poriadok I.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
07.04.
Účtovníctvo podvojné
08:00 - 14:30
Seminár ADP
11.04.
Daňové úniky pozornosti neuniknú
09:00 - 15:00
Seminár ADP
11.04.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
12.04.
Účtovníctvo - príklady
13.04.
Účtovníctvo jednoduché + neziskovky
13.04.
Výjazdové zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
18:00 - 20:00
Komisia SKDP
14.04.
Právne minimum - Právna úprava podnikania a obchodných spoločností v SR
17.04.
Daňový proces (najmä daňová kontrola, rozhodnutia v daňovom konaní, doručovanie) - Bratislava
09:00 - 15:30
Seminár ADP
17.04.
Zasadanie prezídia SKDP
10:00 - 15:00
Orgány SKDP
17.04.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
18.04.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
19.04.
Daňový poriadok II.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
20.04.
Teória dane z príjmov FO
08:00 - 14:30
Seminár ADP
20.04.
Klubové stretnutie RR KE: Súdny prieskum v správnom súdnom konaní vo vzťahu k daňovým otázkam
15:00 - 18:00
RR KE SKDP
21.04.
Teória dane z príjmov FO
08:00 - 14:30
Seminár ADP
26.04.
Daň z príjmov FO - príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
27.04.
Teória dane z príjmov PO
08:00 - 14:30
Seminár ADP
28.04.
Teória dane z príjmov PO
08:00 - 14:30
Seminár ADP
03.05.
Daň z príjmov PO - príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
04.05.
Teória DPH
08:00 - 14:30
Seminár ADP
05.05.
Teória DPH
08:00 - 14:30
Seminár ADP
09.05.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
11.05.
Právne minimum - Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov
08:00 - 14:30
Seminár ADP
12.05.
Právne minimum - Záväzkové právne vzťahy
08:00 - 14:30
Seminár ADP
14.05.
Daňový proces (najmä daňová kontrola, rozhodnutia v daňovom konaní, doručovanie) - Poprad
09:00 - 15:30
Seminár ADP
16.05.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
17.05.
Medzinárovné zdaňovanie
08:00 - 14:30
Seminár ADP
17.-18.05.
Česko-slovenské fórum 2018
09:30 - 16:30
Konferencia
18.05.
Teória DPH
08:00 - 14:30
Seminár ADP
19.05.
DPH príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
22.05.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
24.05.
Spotrebné dane
08:00 - 14:30
Seminár ADP
25.05.
Poistenie a fondy - zdravotná poisťovňa
08:00 - 14:30
Seminár ADP
26.05.
Poistenie a fondy - sociálna poisťovňa
08:00 - 14:30
Seminár ADP
29.05.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
31.05.
Daň z motorových vozidiel + Miestne dane
08:00 - 14:30
Seminár ADP
01.06.
Colné predpisy
08:00 - 14:30
Seminár ADP
10.06.
Zasadanie prezídia SKDPOrgány SKDP
11. - 12.06.
Metodické dni k DPH
09:00 - 17:00
Seminár ADP
13.06.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
14.06.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
19.06.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
19.06.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
12.09.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
18.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
19.09.
Zasadanie prezídia SKDP
10:00 - 15:00
Orgány SKDP
19.09.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
25.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
10.10.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
16.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
23.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
24.10.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
07.11.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
15.11.
Valné zhromaždenie SKDP
09:30 - 16:00
Orgány SKDP
20.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
27.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
28.11.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
03.-04.12.
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu
09:00 - 17:00
Seminár ADP
07.12.
Výjazdové zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
18:00 - 20:00
Komisia SKDP
12.12.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP

© SKDP 2010