Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
12.12.
13.12.
Aktualizácia Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku v roku 2017
Predvianočné zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
09:00 - 15:30
14:00 - 16:00
Seminár
Komisia SKDP
13.12.
Predvianočné zasadanie RR BA
14:00 - 16:00
Regionálna rada
13.12.
Klubové stretnutie RR BA "RPVS a čo ďalej"Klubové stretnutie
13.12.
Vianočný večierok RR BA
14:00 - 18:00
Regionálna rada
14.12.
Koniec špekulatívnm praktikám zavádza novela Obchodného zákonníka
09:00 - 15:30
Seminár
14.12.
Klubové stretnutie RR KE "Aktuálne problémy zákona o dani z príjmov"
14:30 - 17:00
Klubové stretnutie
14.12.
Vianočný večierok RR KE
17:00 - 22:00
Regionálna rada
18.12.
Tretí uzatvorený seminár (bývalý povinný) "Novela zákona o dani z príjmov (PO a FO)" - Piešťany
09:00 - 15:30
Seminár
21.12.

16.01.
Tretí uzatvorený seminár (bývalý povinný) "Novela zákona o dani z príjmov (PO a FO)"-Bratislava
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 15:30

09:00 - 11:00
Seminár

Komisia SKDP
23.01.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
08.02.
Konferencia - zdaňovanie cenných papierov
09:00 - 15:30
Konferencia
13.02.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
20.02.
17.04.
22.05.
29.05.
19.06.
19.06.
18.09.
25.09.
16.10.
23.10.
20.11.
27.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
16:00 - 17:30
16:00 - 17:30
16:00 - 17:30
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
16:00 - 17:30
16:00 - 17:30
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
16:00 - 17:30
16:00 - 17:30
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP
Komisia SKDP

© SKDP 2010