Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
03.05.
Daň z príjmov PO - príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
04.05.
Teória DPH
08:00 - 14:30
Seminár ADP
05.05.
Teória DPH
08:00 - 14:30
Seminár ADP
09.05.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
09.05.
Klubové stretnutie RK SKDP BA: Novinky v ochrane pred legalizáciou príjmov a nový register konečného užívateľa výhod
16:30 - 18:30
RK BA SKDP
10.05.
Daňové poradenstvo a daňový systém v SR
08:00 - 14:30
Seminár ADP
11.05.
Právne minimum - Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov
08:00 - 14:30
Seminár ADP
12.05.
Právne minimum - Záväzkové právne vzťahy
08:00 - 14:30
Seminár ADP
14.05.
Klubové stretnutie RK Bratislava: Daňové a odvodové zaťaženie z predaja a ťažby kryptomien
16:00 - 18:00
RK BA SKDP
15.05.
Aktuálne o uplatnení DPH pri službách cestovného ruchu
09:00 - 15:30
Seminár ADP
15.05.
Zasadanie dozornej rady SKDP
12:00 - 14:00
Orgány SKDP
17.05.
Medzinárovné zdaňovanie
08:00 - 14:30
Seminár ADP
17.-18.05.
Česko-slovenské fórum 2018
09:30 - 16:30
Konferencia
18.05.
Teória DPH
08:00 - 14:30
Seminár ADP
19.05.
DPH príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
22.05.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
24.05.
Spotrebné dane
08:00 - 14:30
Seminár ADP
25.05.
Poistenie a fondy - zdravotná poisťovňa
08:00 - 14:30
Seminár ADP
26.05.
Poistenie a fondy - sociálna poisťovňa
08:00 - 14:30
Seminár ADP
28.05.
Daňový proces (najmä daňová kontrola, rozhodnutia v daňovom konaní, doručovanie) - Poprad
09:00 - 15:30
Seminár ADP
29.05.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
30.05.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
31.05.
Daň z motorových vozidiel + Miestne dane
08:00 - 14:30
Seminár ADP
01.06.
Colné predpisy
08:00 - 14:30
Seminár ADP
05.06.
Medzinárodné zdaňovanie s Ing. Slivkovou
09:00 - 15:30
Seminár ADP
07.06.
Seminár RK Košice: Ekonomické tajomstvá Obchodného zákonníka a čítanie účtovnej závierky
13:00 - 17:00
Seminár SKDP
10.06.
Zasadanie prezídia SKDPOrgány SKDP
11. - 12.06.
Metodické dni k DPH
09:00 - 17:00
Seminár ADP
13.06.
Skúšky daňových poradcov - písomná časť
08:00 - 17:00
Skúšky
14.06.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
13:00 - 15:00
Komisia SKDP
19.06.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
19.06.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
20.06.
Skúšky daňových poradcov - ústna časť
8:30 - 16:00
Skúšky
12.09.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
18.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
19.09.
Zasadanie prezídia SKDP
10:00 - 15:00
Orgány SKDP
19.09.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
25.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
10.10.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
16.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
23.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
24.10.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
07.11.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
15.11.
Valné zhromaždenie SKDP
09:30 - 16:00
Orgány SKDP
20.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
27.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
28.11.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
03.-04.12.
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu
09:00 - 17:00
Seminár ADP
07.12.
Výjazdové zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
18:00 - 20:00
Komisia SKDP
12.12.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP

© SKDP 2010