Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
23.05.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
25.05.
ASPI STANDARD
10:00 - 11:30
Webinár
31.05.
Transferové oceňovanie
9:00 - 15:30
Seminár / Webinár
02.06.
Konania podľa zákona o RPVS z pohľadu oprávnenej osoby
9:00 - 12:00
Seminár / Webinár
08. 06.
IS SKDP v praxi daňového poradcu
10:00 - 11:30
Webinár
08. 06.
Zasadanie Regionálnej kancelárie Bratislava
13:00 - 16:00
RK Bratislava
11. 06.
Zasadanie prezídia SKDP na Táloch
15:00 - 19:00
Orgány SKDP
12.-13.06.
Metodické dni k DPH na Táloch (hotel Partizán)
09:00 - 16:00
Metodické dni
13.06.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
14.06.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
14.06.
KS - Zdaňovanie dividend - staré + nové roky 16:00 - 18:00Klubové stretnutie
15.06.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
15.06.
Medzinárodné zdaňovanie
9:00 - 15:30
Seminár / Webinár
19.06.
Frázy daňového konania
12:00 - 16:00
Seminár / Webinár
20.06.
IS SKDP v praxi daňového poradcu
10:00 - 11:30
Webinár
27.06.
Podnikové kombinácie podľa slovenskej legislatívy
9:00 - 15:00
Seminár / Webinár
27.06.
Zasadanie MLK k DzP FO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
30.06.
RPVS v kocke + čo vás v praxi trápi
9:00 - 13:00
Seminár / Webinár
05.09.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
12.09.
Zasadanie prezídia SKDP v Bratislave
09:00 - 15:00
Orgány SKDP
13.09.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
19.09.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
28.09.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
11.10.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
17.10.
Zasadanie MLK k DzP FO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
19.10.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
24.10.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
08.11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
13.11.
Zasadanie prezídia SKDP
09:00 - 17:00
Orgány SKDP
21.11.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
23. 11.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
28. 11.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
13. 11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP

© SKDP 2010