Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
04.09.
Daňová akadémia - Účtovníctvo s cestovné náhrady
08:00 - 14:00
Seminár ADP
05.09.
Daňová akadémia - Daň z príjmov PO
08:00 - 14:00
Seminár ADP
05.09.
Klubové stretnutie: Výplaty z kapitálových fondov, pôžičky, ich vrátenie, úročenie z pohľadu OZ, ZoÚ a daňových zákonov.
16:00 - 18:00
Klubové stretnutie
06.09.
Daňová akadémia - Daň z príjmov FO
08:00 - 14:00
Seminár ADP
10.09.
Otázky a odpovede zo skúšok daňových poradcov - daň z príjmu FO a PO
09:00 - 15:20
Seminár ADP
11.09.
Otázky a odpovede zo súšok daňových poradcov - DPH
09:00 - 15:20
Seminár ADP
12.09.
Daňová akadémia - Mzdy a odvody
08:00 - 13:30
Seminár ADP
12.09.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
13.09.
Daňová akadémia - DPH I.
08:00 - 14:00
Seminár ADP
13.09.
Zasadnutie RR BA
14.09.
Daňová akadémia - Medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie
08:00 - 14:00
Seminár ADP
18.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
19.09.
Zasadanie prezídia SKDP
10:00 - 15:00
Orgány SKDP
19.09.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
20.09.
Daňová akadémia - DPH II.
08:00 - 14:00
Seminár ADP
21.09.
Daňová akadémia - ...a čo ešte musíte vedieť
08:00 - 14:00
Seminár ADP
22.09.
Daňová akadémia - Právne minimum
08:00 - 14:00
Seminár ADP
24.09.
Daňová akadémia - Daňový poriadok a daňová kontrola
08:00 - 14:00
Seminár ADP
25.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
26.09.
Daňová akadémia - test a workshop pre najúspešnejších
08:00 - 14:00
Seminár ADP
27.09.
Trojstranné obchody
09:00 - 12:00
Seminár ADP
08.10.
Transferové oceňovanie
09:00 - 15:30
Seminár ADP
10.10.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
15.10.
Budúcnosť zásielkového predaja
09:00 - 15:30
Seminár ADP
16.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
17.10.
Organizačné zložky komplexne (právne minimum, účtovníctvo, dane, DPH a transferové oceňovanie)
09:00 - 15:00
Seminár ADP
21. a 22.10.
Spoločné zasadanie prezídií SKDP a KDP ČR
09:00 - 12:00
Orgány SKDP
23.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
24.10.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
06.11.
Konferencia k medzinárodnému zdaňovaniu
09:00 - 16:00
Konferenica
07.11.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
15.11.
Valné zhromaždenie SKDP
09:30 - 16:00
Orgány SKDP
20.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
26.11.
Tretí uzatvorený seminár pre DP: Novela zákona o DPH - Košice
09:00 - 15:30
Seminár SKDP
27.11.
Tretí uzatvorený seminár pre DP: Novela zákona o DPH - Bratislava
09:00 - 15:30
Seminár SKDP
27.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
28.11.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
29.11.
Tretí uzatvorený seminár pre DP: Novela zákona o DPH - Piešťany
09:00 - 15:30
Seminár SKDP
07.12.
Výjazdové zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
18:00 - 20:00
Komisia SKDP
10.-11.12.
Metodické dni k Dani z príjmov a účtovníctvu (Hotel Senec)
09:00 - 16:30
Metodické dni
12.12.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
11.-12.04.
Slovensko-česká konferencia
09:00 - 16:30
Konferencia

© SKDP 2010