Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
18.10.
Zasadanie Disciplinárnej komisie
10:00 - 15:00
Orgány SKDP
18.10.
Zasadanie Regionálnej rady RK SKDP KE
14:00 - 17:00
Orgány SKDP
19.10.
Zneužitie práva a možnosti obrany legálneho daňového plánovania
09:00 - 15:30
Seminár
20.10.
Dane komplexne - DPH I.
08:00 - 14:30
21.10.
Dane komplexne - Právne minimum III.
08:00 - 14:30
23.10.
Diskusia k modernizácií Štatútu SKDP
15:00 - 16:00
Orgány SKDP
24.10.
Odovzdávanie cien Tax Advisors Award 2017
11:00 - 12:00
Komisie SKDP
25.10.
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2017 - účtovné, daňové a technické aspekty
15:00 - 18:00
Klubové stretnutie BA
24.10.
Zasadanie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
26.10.
Dane komplexne - DPH II.
08:00 - 14:30
Seminár
26.10.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 18:00
Komisia SKDP
26.10.
DPH a účtovanie - aktuálna problematika
15:00 - 18:00
Klubové stretnutie KE
27.10.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO I.
08:00 - 14:30
Seminár
28.10.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO II.
08:00 - 14:30
Seminár
31.10.
DPH pri stavebných prácach
09:00 - 15:30
Seminár
02.11.
Svěřenské fondy – úvod do problematiky
16:00 - 18:00
Klubové stretnutie BA
03.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO I.
08:00 - 14:30
Seminár
04.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO II.
08:00 - 14:30
Seminár
07.11.
Existuje ešte vôbec daňová optimalizácia? / Najzásadnejšie zmeny v oblasti medzinárodných daní za posledných 60 rokov
09:00 - 16:00
Konferencia
08.11.
Zasadanie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
09.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO, príklady
08:00 - 14:30
Seminár
10.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO, príklady
08:00 - 14:30
Seminár
11.11.
Dane komplexne - DPH, príklady
08:00 - 14:30
Seminár
13.11.
Zasadanie prezídia SKDP
09:00 - 17:00
Orgány SKDP
14.11.
Valné zhromaždenie SKDPOrgány SKDP
16.11.
Dane komplexne - Miestne dane
08:00 - 14:30
Seminár
20.11.
Pravidlá fakturácie z účtovného a daňového hľadiska v praktických príkladoch
09:00 - 15:30
Seminár
21.11.
Zasadanie MLK pre daň z príjmov FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
23.11.
Dane komplexne - Poistenie a fondy I.
08:00 - 14:30
Seminár
23.11.
Zasadanie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
24.11.
Dane komplexne - Poistenie a fondy II.
08:00 - 14:30
Seminár
25.11.
Dane komplexne - Spotrebné dane
08:00 - 14:30
Seminár
28.11.
1:0 pre účtovné, daňové a personálne aspekty zákona o športe
09:00 - 15:30
Seminár
28.11.
Zasadanie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:00
Komisia SKDP
29.11.
Koniec špekulatívnym praktikám zavádza novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018
09:00 - 15:30
Seminár
01.12.
Skúšky daňových poradcov - písomná časť
08.00 - 16:00
13.11.
Zasadanie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
04.-05.12.
Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu
09:00 -16:00
07.12.
Skúšky daňových poradcov - ústna časť
09:00 - 16:00
11.12.
Tretí uzatvorený seminár (bývalý povinný) "Novela zákona o dani z príjmov (PO a FO)" - Košice
09:00 - 15:30
Seminár
12.12.
Aktualizácia Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku v roku 2017
09:00 - 15:30
Seminár
18.12.
Tretí uzatvorený seminár (bývalý povinný) "Novela zákona o dani z príjmov (PO a FO)" - Piešťany
09:00 - 15:30
Seminár
21.12.
Tretí uzatvorený seminár (bývalý povinný) "Novela zákona o dani z príjmov (PO a FO)" - Bratislava
09:00 - 15:30
Seminár
08.02.
Konferencia - zdaňovanie cenných papierov
09:00 - 15:30
Konferencia

© SKDP 2010