Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
04.04.
utorokKlubové stretnutie: Dôchodkový systém
15:00 - 17:00
Klubové stretnutie
04.04.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
05.04.
piatokDane komplexne - Správa daní - teória
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
06.04.
sobotaDane komplexne - Účtovníctvo
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
09.04.
utorokKlubové stretnutie: Výklad zmlúv o zamedzení dvojitého zdaňenia
15:00 - 17:00
Klubové stretnutie
11.-12.04.
štvrtokSlovensko-Česká konferencia
09:00 - 16:30
Konferencia
13.04.
sobotaDane komplexne - DPH I.
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
15.04.
pondelokDane komplexne - účtovníctvo príklady
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
15.04.
pondelokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
16.04.
utorokZákon o používaní ERP a jeho zmeny
12:00 - 17:00
Seminár ADP
17.04.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
23.04.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
25.04.
štvrtokDane komplexne - Spotrebné dane
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
26.04.
piatokDane komplexne - DPH II.
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
27.04.
sobotaDane komplexne - DPH III.
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
29.04.
pondelokDane komplexne - DPH príklady
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
02.05.
štvrtokKlubové stretnutie: Dodanie tovaru - prechod práva nakladať s tovarom ako vlastník
15:00 - 17:00
Klubové stretnutie
03.05.
piatokDane komplexne - Miestne dane, Daň z motorových vozidiel
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
04.05.
sobotaDane komplexne - Daň z príjmov PO
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
10.05.
piatokDane komplexne - Správa daní prax, Súdna a mimosúdna ochrana práv daň. subjektov
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
11.05.
sobotaDane komplexne - Daň z príjmov PO
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
15.05.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
16.05.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
16.05.
štvrtokKlubové stretnutie: E Kasa
15:00 - 17:00
Klubové stretnutie
17.05.
piatokDane komplexne - Daň z príjmov FO
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
18.05.
sobotaDane komplexne - Daň z príjmov FO
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
20.05.
pondelokDane komplexne - Daň z príjmov PO príklady
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
21.05.
utorokDane komplexne - Daň z príjmov FO príklady
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
21.05.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
22.05.
stredaDane komplexne - Medzinárodné zdaňovanie
08:00 - 14:30
Cyklus seminárov ADP
30.05.
štvrtokKlubové stretnutie: Zdaňovanie nepeňažných príjmov zamestnancov
15:00 - 17:00
Klubové stretnutie
03.-04.06.
pondelokMetodické dni k DPHMetodické dni
05.06.
štvrtokSkúšky daňových poradcov - písomná časť
10.06.
pondelokKlubové stretnutie: Sociálne a zdravotné poistenie (vybrané témy)
15:00 - 17:00
Klubové stretnutie
12.06.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
13.06.
štvrtokSkúšky daňových poradcov - ústna časť
18.06.
utorokZasadanie prezídia SKDP
10:00 - 16:00
Orgány SKDP
18.06.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
20.06.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
05.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
09.-10.09.
Otázky a odpovede zo skúšok daňových poradcov
09:00 - 15:20
Seminár ADP
10.09.
Zasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
11.09.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
24.09.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
26.09.
Konferencia k vysielaniu zamestnancov zo Slovenska
09:00 - 16:00
Konferencia
09.10.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
15.10.
Konferencia k novele RPVS - zapisovanie KÚV do OR
09:00 - 16:00
Konferencia
22.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
24.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
07.11.
Konferencia k medzinárodnému zdaňovaniu
09:00 - 16:00
Konferencia
13.11.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
19.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
28.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 11:00
Komisia SKDP
03.12.
Zasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane
15:30 - 17:00
Komisia SKDP
09.-10.12.
Metodické dni k daniz príjmov a účtovníctvuMetodické dni
11.12.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
13.12.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO - výjazdovéKomisia SKDP

© SKDP 2010