Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
15.06.
KS - Zdaňovanie dividend - staré + nové roky
16:00 - 18:00
Klubové stretnutie BA
15.06.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
15.06.
Medzinárodné zdaňovanie
09:00 - 15:30
Seminár / Webinár
19.06.
Frázy v rozhodnutiach daňových orgánov a prostriedky účinnej obrany
12:00 - 16:00
Seminár / Webinár
21.06.
KS - Softvér z pohľadu zdanenia a uplatnenia výdavkov
16:00 - 18:00
Klubové stretnutie BA
27.06.
Podnikové kombinácie podľa slovenskej legislatívy
09:00 - 15:00
Seminár / Webinár
27.06.
Zasadanie MLK k DzP FO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
13.07.
Dohody komplexne. Práca nezamestnaných po 1.5.2017
9:00 - 15:30
Seminár
05.09.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
11.09.
Daňová legitímnosť výdavkov zamestnávateľa a nová judikatúra NS SR
9:00 - 15:30
Seminár
12.09.
Zasadanie prezídia SKDP v Bratislave
09:00 - 15:00
Orgány SKDP
13.09.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
19.09.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
28.09.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
11.10.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
17.10.
Zasadanie MLK k DzP FO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
19.10.
Hľadanie hraníc legálnej daňovej optimalizácie
9:00 - 15:30
Seminár
19.10.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
24.10.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
07.11.
Existuje ešte vôbec daňová optimalizácia? / Najzásadnejšie zmeny v oblasti medzinárodných daní za posledných 60 rokov
9:00 - 16:00
Konferencia
08.11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
13.11.
Zasadanie prezídia SKDP
09:00 - 17:00
Orgány SKDP
21.11.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
23. 11.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
28. 11.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
13. 11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP

© SKDP 2010