Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
29.11.
pondelokWebinár: Novela zákona o správe daní 9:00-13:00
30.11.
utorokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane 15:00
01.12.
stredaKlubové stretnutie k rozhodnutiam vo veciach daňových, publikovaných v Zbierke stanovísk a rozhodnutí súdov SR za rok 2021 15:00 - 16:30
01.12.
stredaPilates s Dadou december 18:00-19:00
06.12.
pondelokWebinár: Účtovná závierka 9:00-15:00
07.12.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo od 15:30
08.12.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
08.12.
stredaKlubové stretnutie: Ako komunikovať v online priestore - mítingy a webináre 15:00 -16:00
08.12.
stredaPilates s Dadou december 18:00-19:00
09.12.
štvrtokNové Webinár: Digitalizácia účtovníctva v roku 2021 a zmeny po 1.1.2022 9:00-14:00
09.12.
štvrtokKlubové stretnutie 15:00/16:00
14.12.
utorokKlubové stretnutie: Očná jóga 16:00 -17:00
15.12.
stredaWebinár: Novela zákona o DzP 9:00-15:30
15.12.
stredaPilates s Dadou december 18:00-19:00
16.12.
štvrtokZasadanie prezídia SKDP
16.12.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO - Výjazdové

© SKDP 2010