Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
06.10.
Dane komplexne - DPH teória I.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
08.10.
Transferové oceňovanie
09:00 - 15:30
Seminár ADP
09.10.
Konferencia: Vysielanie zamestnancov na Slovensko
09:00 - 15:30
Konferencia
10.10.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
10.10.
Zasadnutie PR komisieKomisia SKDP
11.10.
Dane komplexne - Daňový poriadok - prax
08:00 - 14:30
Seminár ADP
12.10.
Dane komplexne - Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov
08:00 - 14:30
Seminár ADP
13.10.
Dane komplexne - DPH teória II.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
15.10.
Budúcnosť zásielkového predaja
09:00 - 15:30
Seminár ADP
17.10.
Organizačné zložky komplexne (právne minimum, účtovníctvo, dane, DPH a transferové oceňovanie)
09:00 - 15:00
Seminár ADP
18.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
19.10.
Dane komplexne - DPH teória III.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
20.10.
Dane komplexne - DPH príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
21. a 22.10.
Spoločné zasadanie prezídií SKDP a KDP ČR (hotel WEST Bratislava)
09:00 - 12:00
Orgány SKDP
23.10.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
26.10.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO teória I.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
27.10.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO teória II.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
06.11.
Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie
09:00 - 16:00
Konferencia
07.11.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
08.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
09.11.
Uzavretý seminár: Sumarizácia zmien 2018 z pohľadu dane z príjmov ... a iné zaujímavosti (Prešov)
10:00 - 15:00
Semináre
09.11.
Podnikové kombinácie
08:30 - 15:00
Seminár ADP
10.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO teória I.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
12.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO teória II.
08:00 - 14:30
Seminár ADP
14.11.
Zasadanie prezídia SKDP
09:00 - 10:30
Orgány SKDP
14.11.
Odovzdávanie cien TAX ADVISORS AWARD 2018
11:30 - 14:00
Komisie SKD"
14.11.
Uzavretý seminár: Sumarizácia zmien 2018 z pohľadu dane z príjmov ... a iné zaujímavosti (Bratislava)
10:00 - 17:00
Semináre
14.11.
Divadelné vystúpenie pre členov SKDP spojené so spoločnou večerou
18:00 - 21:00
Orgány SKDP
15.11.
Valné zhromaždenie SKDP
09:30 - 16:00
Orgány SKDP
16.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO príklady
08:00 - 14:30
Seminár ADP
19.11.
Odhaľovanie a objasňovanie daňových únikov v SR
20.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
16:00 - 17:30
Komisia SKDP
21.11.
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 18:00
Komisia SKDP
22.11.
Dane komplexne - Miestne dane a daň z motorových vozidiel
08:00 - 14:30
Seminár ADP
23.11.
Dane komplexne - Medzinárodné zdaňovanie
09:00 - 15:30
Seminár ADP
26.11.
Tretí uzatvorený seminár pre DP: Novela zákona o DPH - Košice
09:00 - 15:30
Seminár SKDP
27.11.
Tretí uzatvorený seminár pre DP: Novela zákona o DPH - Bratislava
09:00 - 15:30
Seminár SKDP
27.11.
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09:00 - 10:30
Komisia SKDP
29.11.
Tretí uzatvorený seminár pre DP: Novela zákona o DPH - Piešťany
09:00 - 15:30
Seminár SKDP
05.12.
Skúšky daňových poradcov - písomná časť
08:30 - 16:00
07.12.
Výjazdové zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
18:00 - 20:00
Komisia SKDP
10.-11.12.
Metodické dni k Dani z príjmov a účtovníctvu (Hotel Senec)
09:00 - 16:30
Metodické dni
12.12.
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
17.12.
Skúšky daňových poradcov - ústna časť
09:00 - 14:00
11.-12.04.
Slovensko-česká konferencia
09:00 - 16:30
Konferencia

© SKDP 2010