Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
31.08.
stredaVerejné zasadanie prezídia SKDP - otváranie nominačných lístkov
06.09.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo 15:30
07.09.
stredaDaňová akadémia - cyklus seminárov (10 školiacich dní)
08.09.
štvrtokKlubové stretnutie: „Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom!“
12.09.
pondelokKonferencia: Podvodné konania pri DPH 9:00-15:30
13.09.
utorokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane 15:00
14.09.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
20.09.
utorokZasadnutie MLK pre DPPO 16:00
21.09.
stredaKlubové stretnutie: Svěřenské fondy v Českej republike a ich české a slovenské daňové implikácie
22.09.
štvrtokZasadnutie MLK pre DPFO 9:00
07.10.
piatokDane komplexne - cyklus seminárov (17 školiacich dní)
11.10.
utorokZasadnutie MLK pre DPPO 16:00
12.10.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
20.10.
štvrtokZasadnutie MLK pre DPFO 9:00
27.10.
štvrtokZasadnutie Valného zhromaždenia SKDP
09.11.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
15.11.
utorokZasadnutie MLK pre DPPO 16:00
24.11.
štvrtokZasadnutie MLK pre DPFO 9:00
29.11.
utorokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane 15:00
06.12.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo 15:30
07.12.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
13.12.
utorokZasadnutie MLK pre DPPO 16:00
15.12.
štvrtokZasadnutie MLK pre DPFO

© SKDP 2010