Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
13.01.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
19.01.
utorokWebinár: Odpisy, majetok spoločnosti z pohľadu účtovníctva, daní a práva v roku 2021 9:00-15:30
21.01.
štvrtokWebinár: Novely zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p. (daňový poriadok) v roku 2020 účinné v roku 2020, 2021 a 2022 12:00-15:00
26.01.
utorokUzavretý webinár: Daňové priznanie k DzP FO (zo seminára bude vyhotovený aj záznam, ktorý bude k dispozícii členom SKDP od 27.01.- 31.01.2021)
27.01.
stredaKlubové stretnutie ku COVID opatreniam, štátnej pomoci a kurzarbaitu - aktualizácia
09.02.
utorokUzavretý webinár: Daňové priznanie k DzP PO (zo seminára bude vyhotovený aj záznam, ktorý bude k dispozícii členom SKDP od 10.02.- 14.02.2021)
10.02.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
11.02.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO od 9:00
16.02.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO od 16:00
17.02.
stredaWebinár: DAC6 9:00-15:30
07.04.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
13.04.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO od 16:00
15.04.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO od 9:00
20.04.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo od 15:30
12.05.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
18.05.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO od 16:00
25.05.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO od 9:00
27.05.
štvrtokZasadnutie MLK pre účtovníctvo od 15:30
15.06.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO od 16:00
16.06.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
17.06.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO od 9:00
08.09.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
09.09.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO od 9:00
14.09.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo od 15:30
21.09.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO od 16:00
06.10.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
12.10.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO od 16:00
14.10.
štvrtokZasadnutie MLK pre účtovníctvo od 15:30
10.11.
18.11.
23.11.
07.12.
08.12.
16.12.
streda
štvrtok
utorok
utorok
streda
štvrtok
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO od 9:00
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov PO od 16:00
Zasadnutie MLK pre účtovníctvo od 15:30
Zasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo od 14:00
Zasadnutie MLK pre daň z príjmov FO - Výjazdové

© SKDP 2010