Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
05.09.
Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi
09:00 - 15:30
Seminár
07.09.
Zasadnutie RK BA
13:00 - 15,30
Orgány SKDP
11.09.
Daňová legitímnosť výdavkov zamestnávateľa a nová judikatúra NS SR
09:00 - 15:30
Seminár
12.09.
Zasadanie prezídia SKDP v Bratislave
09:00 - 15:00
Orgány SKDP
13.09.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
18.09.
Otázky a odpovede zo skúšok daňových poradcov (Daň z príjmu FO a PO)
9:00 - 16:20
Seminár
19.09.
Otázky a odpovede zo skúšok daňových poradcov (Daň z príjmu DPH a spotrebné dane)
9:00 - 16:20
Seminár
19.09.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
21.09.
Poistenie zodpovednosti daňového poradcu
16:00 - 17:00
Klubové strednutie
26.09.
Tovar v kocke
09:00 - 15:30
Seminár
28.09.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
29.09.
Dane komplexne - Daňový poriadok I.
08:00 - 14:30
Seminár
30.09.
Dane komplexne - Účtovníctvo I.
08:00 - 14:30
Seminár
03.10.
Dohody od A do Z. Práca nezamestnaných po 1.5.2017
09:00 - 15:30
Seminár
04.10.
Dane komplexne - Daňová poriadok II.
08:00 - 14:30
Seminár
05.10.
Dane komplexne - Vnútorné predpisy SKDP, Postavenie daňového poradcu
08:00 - 14:30
Seminár
06.10.
Dane komplexne - Účtovníctvo II.
08:00 - 14:30
Seminár
07.10.
Dane komplexne - Colné predpisy
08:00 - 14:30
Seminár
10.10.
Účtovné, daňové a personálne aspekty zákona o športe
09:00 - 15:30
Seminár
11.10.
Dane komplexne - Účtovníctvo III.
08:00 - 14:30
Seminár
11.10.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
12.10.
Dane komplexne - Medzinárodné zdaňovanie
09:00 - 15:30
Seminár
13.10.
Dane komplexne - Právne minimum I.
08:00 - 14:30
Seminár
14.10.
Dane komplexne - Právne minimum II.
08:00 - 14:30
Seminár
17.10.
Reklama - účtovné a daňové hľadisko
09:00 - 15:30
Seminár
17.10.
Zasadanie MLK k DzP FO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
19.10.
Zneužitie práva a možnosti obrany legálneho daňového plánovania
09:00 - 15:30
Seminár
19.10.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
20.10.
Dane komplexne - DPH I.
08:00 - 14:30
21.10.
Dane komplexne - Právne minimum III.
08:00 - 14:30
24.10.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
26.10.
Dane komplexne - DPH II.
08:00 - 14:30
Seminár
27.10.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO I.
08:00 - 14:30
Seminár
28.10.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO II.
08:00 - 14:30
Seminár
03.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO I.
08:00 - 14:30
Seminár
04.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO II.
08:00 - 14:30
Seminár
07.11.
Existuje ešte vôbec daňová optimalizácia? / Najzásadnejšie zmeny v oblasti medzinárodných daní za posledných 60 rokov
09:00 - 16:00
Konferencia
08.11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
09.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov FO, príklady
08:00 - 14:30
Seminár
10.11.
Dane komplexne - Daň z príjmov PO, príklady
08:00 - 14:30
Seminár
11.11.
Dane komplexne - DPH, príklady
08:00 - 14:30
Seminár
13.11.
Zasadanie prezídia SKDP
09:00 - 17:00
Orgány SKDP
14.11.
Valné zhromaždenie SKDPOrgány SKDP
16.11.
Dane komplexne - Miestne dane
08:00 - 14:30
Seminár
21.11.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
23.11.
Dane komplexne - Poistenie a fondy I.
08:00 - 14:30
Seminár
23. 11.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
24.11.
Dane komplexne - Poistenie a fondy II.
08:00 - 14:30
Seminár
25.11.
Dane komplexne - Spotrebné dane
08:00 - 14:30
Seminár
28. 11.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
13. 11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP

© SKDP 2010