Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
Čas
Podujatie
19.04.
Zasadanie MLK pre účtovníctvo
15:30 - 18:00
Komisie SKDP
27.04.
KS - Spoločnosť v kríze, reštrukturalizácia, konkurz
16:00 - 18:00
Klubové stretnutie Bratislava
24.04.
Daňový poriadok komplexne
09:00 - 15:00
Seminár (uzatvorený) v Bratislave
25.04.
Pranie špinavých peňazí (pri raňajkách)
9:00 - 12:00
Seminár
26.04.
Daňový poriadok komplexne
09:00 - 15:00
Seminár (uzatvorený) v Piešťanoch
02.05.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
10.05.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
11.-12.05.
Slovensko-česká konferencia na tému DzP a DPH
09:00 - 15:30
Konferencia
17.05.
Daňový poriadok komplexne
09:00 - 15:00
Seminár (uzatvorený) v Košiciach
18.05.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovnícta
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
23.05.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
08. 06.
Zasadanie Regionálnej kancelárie Bratislava
13:00 - 16:00
RK Bratislava
11. 06.
Zasadanie prezídia SKDP na Táloch
15:00 - 19:00
Orgány SKDP
12.-13.06.
Metodické dni k DPH na Táloch (hotel Partizán)
09:00 - 16:00
Metodické dni
13.06.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
14.06.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
15.06.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
27.06.
Zasadanie MLK k DzP FO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
05.09.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
12.09.
Zasadanie prezídia SKDP v Bratislave
09:00 - 15:00
Orgány SKDP
13.09.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
19.09.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
28.09.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
11.10.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
17.10.
Zasadanie MLK k DzP FO
16:00 - 18:00
Komisia SKDP
19.10.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
24.10.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
08.11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP
13.11.
Zasadanie prezídia SKDP
09:00 - 17:00
Orgány SKDP
21.11.
Zasadanie MLK k DzP FO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
23. 11.
Zasadanie MLK pre oblasť účtovníctva
15:30 - 17:30
Komisia SKDP
28. 11.
Zasadanie MLK k DzP PO
15:00 - 17:00
Komisia SKDP
13. 11.
Zasadanie MLK k DPH
14:00 - 16:00
Komisia SKDP

© SKDP 2010