Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
21.1.
utorokPolícia u daňového poradcu
22.1.
stredaNovely daňových zákonov
23.1.
štvrtokÚčtovná závierka - Bratislava
27.1.
pondelokDaňové priznania PO - BA
28.1.
utorokDaňové priznania FO - BA
29.1.
stredaÚčtovná závierka - Košice
06.2.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
12.2.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
12.2.
stredaKlubové stretnutie: Náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly
13.2.
štvrtokDaňové priznania FO - Piešťany
14.2.
piatokDaňové priznania PO - Piešťany
10.3.
utorokKlubové stretnutie: Daň z príjmov PO - daňové priznanie za rok 2019
2.4.
štvrtokKlubové stretnutie: Špecifické otázky k DPH
07.4.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
08.4.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
09.4.
štvrtokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane
Dane komplexne - príprava na skúšky
16.4.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
22.4.
stredaZasadnutie MLK pre účtovníctvo
12.5.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
13.5.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
21.5.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
26.5.
utorokDaňová kontrola v praktických súvislostiach
27.5.
stredaZasadnutie MLK pre účtovníctvo
10.6.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
11.6.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
09.9.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
10.9.
štvrtokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane
24.9.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
30.9-
stredaZasadnutie MLK pre účtovníctvo
06.10.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
07.10.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
08.10.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
04.11.
stredaZasadnutie MLK pre účtovníctvo
10.11.
utorokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
11.11.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
19.11.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO
24.11.
Zasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane
09.12.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo
18.12.
piatokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO - Výjazdové

© SKDP 2010