Prihlásiť
 
 

KALENDÁR PODUJATÍ
Termín
Téma
05.10.
štvrtokKlubové stretnutie: Syndróm vyhorenia v každodennej praxi 15:00-17:00
6.10.-14.11.
piatokDane komplexne 8:30-15:00
07.10.
sobotaDane komplexne 8:00-14:00
09.10.
pondelokZasadanie prezídia SKDP
10.10.
utorokWebinár: Prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni vrátane vysvetlenia záverov akcie 7 projektu OECD BEPS 9:00-15:00
11.10.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
12.10.
štvrtokDane komplexne 8:30-15:00
12.10.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 9:00
13.10.
piatokDane komplexne 8:30-15:00
14.10.
sobotaDane komplexne 8:00-14:00
18.10.
stredaDane komplexne 8:30-15:00
19.10.
štvrtokDane komplexne 8:30-15:00
19.10.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16:00
20.10.
piatokDane komplexne 8:30-15:00
21.10.
sobotaDane komplexne 8:00-14:00
26.10.
štvrtokŠkolenie: pripravujeme
26.10.
štvrtokKlubové stretnutie: Daň z príjmu – náhrada za zriadenie zákonného vecného bremena 15:30-16:30
27.10.
piatokDane komplexne 8:30-15:00
28.10.
sobotaDane komplexne 8:00-14:00
04.11.
sobotaDane komplexne 8:00-14:00
06.11.
pondelokDane komplexne 8:30-15:00
07.11.
utorokDane komplexne 8:30-15:00
08.11.
streduDane komplexne 8:30-15:00
08.11.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
09.11.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov FO 9:00
09.11.
štvrtokAplikačné problémy pri uplatňovaní pravidiel DPH v oblasti reťazových transakcií 9:00-15:00
09.11.
štvrtokKlubové stretnutie k rozsudku SD EÚ C-1 /21 zo dňa 13.10.2022 Direktor na Direkcija "Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika 15:00-16:30
13.11.
pondelokDane komplexne 8:30-15:00
14.11.
utorokDane komplexne 8:30-15:00
15.11.
stredaKonferencia: Medzinárodné zdaňovanie
21.11.
utorokZasadnutie MLK pre správu daní a miestne dane 15:00
23.11.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO 16:00
28.-29.11.
utorok-stredaMetodické dni k DzP a DPH
04.12.
pobdelokUzatvorený seminár: pripravujeme
11.12.
pondelokUzatvorený seminár: pripravujeme
13.12.
stredaZasadnutie MLK pre DPH, spotrebné dane a clo 14:00
14.12.
štvrtokZasadnutie MLK pre daň z príjmov PO
18.12.
pondelokWebinár: Přesvědčivé právní psaní: Jak si získat čtenáře na svou stranu? 9:00-13:00
19.12.
utorokZasadnutie MLK pre účtovníctvo

© SKDP 2010