Prihlásiť
 
 

KOMISIE SKDP

Komisie Prezídia SKDP

(zmena 13.09.2019)

(zmena 08.12.2019)

(zmena 01.01.2020)

(zmena od 23.06.2020)


Metodicko-legislatívna komisia pre DzP PO – Ing. Mária Janušková
Metodicko-legislatívna komisia pre DzP FO –PhDr. Ľubica Dumitrescu
Metodicko-legislatívna komisia pre DPH, spotrebné dane a clo – Ing. Milan Vargan
Metodicko-legislatívna komisia pre účtovníctvo – Ing. Alena Zborovská, Mag Branislav Kováč
Metodicko-legislatívna komisia pre správu daní a miestne dane – JUDr. Juraj Vališ
Komisia pre informačné systémy – Ing. Tomáš Pečík
Komisia pre PR a internú komunikáciu– Ing. Dana Droppová
Komisia pre vzdelávanie – Ing. Marta Sčureková
Komisia pre profesijné záležitosti - Mgr. Miroslav Marcinčin

Metodicko-legislatívna komisia pre DzP PO – Ing. Mária Janušková / gestor JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ing. Jozef Danis
Ing. Mária Janušková, Ing. Milan Vaňko, CSc. – zástupca ved., Ing. Katarína Balogová, Ing. Eva Barčíková, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Renáta Bederková, Ing. Renata Bláhová, Ing. Margaréta Bošková, Ing. Kvetoslava Čavajdová, Ing. Jozef Danis, Ing. Juraj Ďuratný, Mgr. Janka Farkašová, JUDr. Ing. Peter Feiler, JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ing. Silvia Hallová, Ing. Andrea Iždinská, Ing. Zuzana Jánošdeáková, Ing. Helena Judinyová, Ing. Mgr. Vladimír Kovár, Ing. Rastislava Krajčovičová, Ing. Juraj Krajniak, Ing. Beáta Krausová, Ing. Daniela Krištofíková, Ing. Július Kutáš, Mgr. Miroslav Marcinčin, Ing. Michaela Michalovičová, Ing. Mariana Mistríková, Mgr. Tomáš Nagy, Ing. Mária Nehajová, Ing. Artur Oberhauser, JUDr. Elena Olejníková, Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Richard Panek, Ing. Peter Pašek,Ing. Miriam Patiová, Ing. Mária Sameková, Ing. Mária Sokolíková, Ing. Zoltán Szalay, Ing. Janka Šimková, Ing. Miroslav Tain, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Miroslava Zaťková, Ing. Marcela Bošková, JUDr. Zuzana Moravčíková-Kolenová, Ing. Ina Kováčová Bečková, Ing. Matúš Falis, Ing. Ivana Jackaninová, Ing. Dana Kohútová, Ing. Martin Chlebec, Ing. Tomáš Pečík
PO: KPMG Slovensko Advisory, k.s. (FO schválené na zastupovanie: Ing. Tomáš Ciran, Ing. Branislav Ďurajka, Ing. Gabriela Kačmarová, Ing. Juraj Michňa), VGD SLOVAKIA s.r.o. (FO na zastupovanie: Mgr. Veronika Kasalová – asistent DP, Ing. Róbert Kalmár – asistent DP), Rodl & partner, k.s. (FO na zastupovanie: Ing Peter Alfoldi, Ing. Mária Jánošíková – asistent), FINSERVIS TAX s.r.o. (FO na zastupovanie Mgr. Tomáš Vavrák), AVENIAS Tax, s.r.o. (FO na zastupovanie Ing. Michaela Stachová, Mgr. Ján Vajcík), BDO TAX k.s. (FO na zastupovanie Mgr. Michaela Baginová Ščepánková)

Metodicko-legislatívna komisia pre DzP FO – PhDr. Ľubica Dumitrescu / gestor Mgr. Miroslav Marcinčin
PhDr. Ľubica Dumitrescu, Ing. Eva Barčíková, Ing. Jana Acsová, Mgr. Renáta Bederková, Ing. Dagmar Bednáriková, Ing. Kvetoslava Čavajdová, Ing. Dana Droppová, Ing. Katarína Hirková, Ing. Radovan Ihnát, Ing. Andrea Iždinská, Ing. Zuzana Jánošdeáková, Ing. Janan Klčová, Mgr. Branislav Kováč, Ing. Renáta Krajčírová, Ing. Július Kutáš, Ing. Jana Kyselová, Ing. Marta Langsfeldová, Mgr. Miroslav Marcinčin, Ing. Zuzana Maronová, Dipl.ek. Ľubica Masárová, Ing. Dana Masaryková, Ing. Michaela Michalovičová, RNDr., Ing. Mária Nehajová, Ing. Bohumil Opeta, Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Martin Přibáň, Ing. Zuzana Rovná, Ing. Jitka Ružinská, Ing. Mária Sokolíková, Ing. Ingrid Spišáková, Ing. Ľubomír Švanda, Ing. Jana Tomšíková, Ing. Vlasta Trebatická, Mgr. Ján Vajcík, JUDr. Zuzana Moravčíková-Kolenová, Ing. Peter Pašek
PO: AVENIAS Tax, s.r.o. (FO na zastupovanie Ing. Michaela Stachová, Mgr. Ján Vajcík)

Metodicko-legislatívna komisia pre DPH, spotrebné dane a clo – Ing.Milan Vargan / gestor Ing. Mária Sameková
Ing. Milan Vargan, Ing. Miriam Patiová - zástupca, Ing. Ľubomír Alezár, Ing. Peter Alfoldi, Ing. Renáta Bačová, Ing. Eva Barčíková,, Ing. Mária Dodeková, Ing. Peter Dravecký, Ing. Eva Fričová, Ing. Valéria Kadášová, Ing. Barbora Husárová, Ing. Viliam Ivanecký, Ing. Andrea Iždinská, Ing. Zuzana Jánošdeáková, Ing. Miloslav Jošt, Ing. Soňa Sedláková Klimová, Ing. Magdaléna Koštialová,, Ing. Eva Kuťková, Petra Lacková MBA, Mgr. Miroslav Marcinčin, Ing. Daniel Martiny, Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Ján Polóny ml., PhD., Ing. Peter Pompura, Ing. Martin Přibáň Ing. Peter Schmidt, Ing. Ján Skorka, Ing. Mária Sokolíková, Ing. Ingrid Spišáková, Ing. Marta Stohlová, Ing. Peter Takáč, Ing. Igor Škula, Ing. Jana Tomšíková, Ing. Soňa Ugróczy, Mgr. Elvíra Ungerová, Ing. Helena Vanková, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Rastislav Pavč, Ing. Vladimíra Mačuhová, Ing. Juraj Ďuratný, Ing. Milan Benka, Ing. Ina Kováčová Bečková, Ing. Mária Sameková, Ing. Ivana Jackaninová, Ing.Martin Jakubec
PO: AVENIAS Tax, s.r.o. (FO schválené na zastupovanie: Ing. Michaela Stachová, Mgr. Ján Vajcík), KPMG Slovensko Advisory, k.s. (FO schválené na zastupovanie: Mgr. Elvira Ungerová, Ing. Zuzana Šidlová), Accace k.s. (schválené na zastupovanie-FO: Ing. Peter Pašek, Ing. Jana Klčová, Ing. Barbora Vitková), Rodl & partner, k.s. (FO na zastupovanie: Ing Peter Alfoldi, Ing. Mária Jánošíková – asistent), Ernst & Young, s.r.o. (FO na zastupovanie: Ing. Juraj Ontko, Ing.Monika Fábryová, Ing. Jana Ontkovičová),

Metodicko-legislatívna komisia pre účtovníctvo – Ing. Alena Zborovská, Mag Branislav Kováč / gestor Ing. Mária Sameková
Ing. Alena Zborovská, Ing. Júlia Bilková, Ing. Mária Brániková, Ing. Peter Dravecký, Ing. Daniel Eliáš, Ing. Monika Fábryová,, Ing. Andrea Iždinská , Ing. Helena Judinyová, Ing. Magda Koštiaľová, Ing. Ľudmila Poláčeková, RNDr., Ing. Mária Sameková, Ing. Marta Stohlová, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Ivana Žáliová, Ing. Ján Vajcík, Mag Branislav Kováč
PO: VGD SLOVAKIA s.r.o.. (FO na zastupovanie: Mgr. Veronika Kasalová – asistent DP, Ing. Róbert Kalmár – asistent DP)

Metodicko-legislatívna komisia pre správu daní a miestne dane – JUDr. Juraj Vališ/ gestor JUDr. Miriam Galandová, JUDr. Jozef Vasilík,
JUDr. Ľubica Masárová, Dipl.ek, Mgr. Radislav Bibel, Ing. Jarmila Bokorová, Ing. Jana Čepigová, JUDr. Imrich Ďurčovič, JUDr. Ing. Peter Feiler, JUDr. Ing. Miriam Galandová, Mgr. Ing. Peter Hennel, JUDr. Jozef Hrdina, Ing. Milan Chovan, Ing. Zuzana Jánošdeáková, JUDr. Mária Konrádová, JUDr. Eugen Kostovčík, Ing. Mgr. Vladimír Kovár, Ing. Július Kutáš, Ing. Michaela Michalovičová, Ing. Ján A.Oberhauser CSc., Ing. Alica Orda-Oravcová, Mgr. Ľubica Liščáková, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Ing. Stela Šáliová, Ing. Igor Škula, Ing. Milan Vargan, JUDr. Peter Huba, Ing. Dana Droppová, Mag. Branislav Kováč, JUDr. Jozef Vasilík, Ing. Marcela Bošková, Ing. Ingrid Spišáková
PO: FINSERVIS TAX s.r.o. (FO na zastupovanie Mgr. Tomáš Vavrák), Deloitte Tax s.r.o., Ernst & Young s.r.o.

Komisia pre informačné systémy – Ing. Tomáš Pečík / gestor Ing. Jozef Danis
Ing. Tibor Karlik, Ing. Peter Hennel, Ing. Dagmar Čierna, Mgr. Marián Kováč, Ing. Ernest Mésároš, Ing. Pavla Mišúthová, Ing. Peter Pašek, Ing. Miriam Patiová,Ing. Tomáš Pečík, Ing. Jozef Straka, Ing. Roman Ponc, Ing. Lucia Bellanová, Ing. Petra Beláňová, Ing. Jozef Danis, JUDr.Adriana Horváthová, Mgr. Peter Matay, Bc.MBA Juraj Matay

Komisia pre PR a internú komunikáciu – Ing. Dana Droppová / gestor Ing. Dana Droppová
Ing. Dana Droppová, Ing. Rastislav Forgáč, PhD., Ing. Igor Gojdič, Ing. Tamara Hollá, Ing. Viliam Ivanecký, Mgr. Miroslav Marcinčin, Ing. Ján A. Oberhauser CSc., Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Peter Pašek, Ing. Ján Polóny ml., Ing. Ladislav Pompura, Ing. Mária Sameková, Ing. Marta Sčureková, JUDr. Peter Huba, Ing. Marcela Bošková, Ing. Zdenka Klinková PhD. Lucia Ježeková Havlíková, Ing. Ailina Hanková

Komisia pre profesijné záležitosti - Mgr. Miroslav Marcinčin, Mag. Branislav Kováč, JUDr. Miriam Galandová, JUDr. Adriana Horváthová, Ing. Igor Vojtko, Ing. Bohumil Opeta, Ing.Tibor Karlik, Ing. Beata Krausová, Ing. Artur Oberhauser, Ing. Ľubica Vondrová, Ing. Mária Sameková, Ing. Július Kutaš, AVENIAS (Mgr. Ján Vajcík, Ing. Michaela Stachová)

Komisia pre vzdelávanie – Ing. Marta Sčureková / gestor Ing. Mária Sameková
Ing. Milan Chovan, Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Emil Pečík, Ing. Mária Sameková, Ing. Marta Sčureková,

© SKDP 2010