Prihlásiť
 
 

Vážení členovia,
radi by sme Vás upozornili, že s účinnosťou od dňa 16.3.2020 od 6:00 sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby. Vyplýva to z Uznesenia vlády č. 113/2020 a č. 114/2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré ustanovujú aj výnimky. Za prevádzku poskytujúcu službu by sa mohla považovať aj kancelária daňového poradcu, výslovná výnimka však nie je ustanovená.
V zmysle vysvetlení Ministerky spravodlivosti SR: "Predmetné opatrenie sa nedotýka činnosti advokátov, notárov, súdnych exekútorov a správcov, keďže v prvom rade ich činnosť, resp. činnosť ich kancelárií a úradov, nie je maloobchodnou prevádzkou ani prevádzkou poskytujúcou služby." Je preto možné predpokladať, že daňoví poradcovia tiež do tejto skupiny nespadajú.
Odporúčame však zvážiť prijatie opatrení na vylúčenie poskytovania služieb daňového poradenstva klientom osobne vo Vašich priestoroch a dbať na všetky odporúčané hygienické a protipandemické opatrenia.
Ďalšie podrobnosti v tomto smere sledujeme.


© SKDP 2010