Prihlásiť
 
 
Ing. Jozef Danis
Prezident SKDP
e-mail: jozef.danis@skdp.sk
JUDr. Miriam Galandová
Viceprezidentka SKDP
e-mail: miriam.galandova@prkpartners.com
Mag. Branislav Kováč
Viceprezident SKDP
e-mail: branislav.kovac@vgd.eu
Ing. Dana Droppová, PhD.
členka Prezídia SKDP
e-mail: dana.droppova@stopercentna.sk,
dana.droppova@skdp.sk
Ing. Milan Benka
člen Prezídia SKDP
e-mail: milan.benka@skdp.sk,
bbeing.benka@stonline.sk
Mgr. Miroslav Marcinčin
člen Prezídia SKDP
e-mail: miroslav.marcincin@sk.ey.com,
miroslav.marcincin@skdp.sk
Ing. Peter Pašek
člen Prezídia SKDP
e-mail: peter.pasek@accace.com
Ing. Miriam Patiová
členka Prezídia SKDP
e-mail: mpatiova@mac.com
Ing. Ladislav Pompura, PhD.
člen Prezídia SKDP
e-mail: pompura@monarex.sk,
ladislav.pompura@skdp.sk
Ing. Mária Sameková
členka Prezídia SKDP
e-mail:
maria.samekova@skdp.sk,
samekova@stonline.sk
Ing. Marta Sčureková
členka Prezídia SKDP
e-mail: marta.scurekova@skdp.sk,
scurekov@gmail.com

© SKDP 2010