Prihlásiť
 
 
ZOZNAM DAŇOVÝCH PORADCOV
VYKONÁVAJÚCICH DAŇOVÉ PORADENSTVO DOČASNE A PRÍLEŽITOSTNE

podľa § 8 ods. 6 písm. b) zákona SNR č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP v planom znení.

PriezviskoMenoTitulč. osvedčenia v SKDPoddodomovská komora a číslo osvedčenia
ŠestákMichalIng.001/20161.7.2016
30.06.2021
Komora daňových poradcov ČR, 60496118
<<< späť

© SKDP 2010