Prihlásiť
 
 

S y l a b y ku skúškam...

Sylaby_2020.docxSylaby_2020.docx

Upozornenie :
· Na skúškach sa používajú a skúšajú právne predpisy v platnom znení.
· SKDP si vyhradzuje v ďalších obdobiach právo na úpravy a prípadné rozšírenie syláb podľa vývoja legislatívy v daných oblastiach.© SKDP 2010