Prihlásiť
 
 
ZOZNAM EMERITNÝCH DAŇOVÝCH PORADCOV

Do zoznamu emeritných daňových poradcov v zmysle Štatútu SKDP sú zapísané osoby, ktorým prezídium SKDP priznalo čestné postavenie „Emeritný daňový poradca“ na základe písomnej žiadosti. Emeritný daňový poradca spĺňa nasledovné podmienky ustanovené v § 36a Štatútu SKDP. Prezídium môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch udeliť čestné postavenie „Emeritný daňový poradca“ aj osobe, ktorá nespĺňa všetky podmienky.

Do zoznamu emeritných daňových poradcov sú zapísaní:

číslo osvedčenia
meno a priezvisko
Emeritný DP od
Ing. Lucián Brabec
4.12.2016
Ing. Artem Fecko
7.2.2017
Ing. Štefan Havrila
7.2.2017
Ing. Ľudmila Medveďová
7.2.2017
Ing. Miroslav Zubek
7.2.2017
Ing. Ivan Peschl, CSc.
5.4.2017
Ing. Viera Masaryková
12.9.2017
Ing. Marta Kurilcová
21.2.2018
Ing. Emília Ivanová
21.2.2018
Ing. Vlasta Trebatická
21.2.2018
Ing. Marta Langsfeldová
21.2.2018
Ing. Anna Jankovičová
17.4.2018
Ing. Katarína Bohdalová
19.9.2018
Ing. Ľubica Smatanová
09.12.2018
E-15/2019Ing. Katarína Zavarská
18.06.2019
E-16/2019Ing. Jozef Sládek
18.06.2019
E-17/2019Ing. Dušan Sládek
18.06.2019
E-18/2019Ing. Marta Jakabovičová
18.06.2019
E-19/2019Ing. Vladimír Kuštár
18.06.2019
E-20/2019Ing. Helena Klučiarovská
8.12.2019
E-21/2020Ing. Bohumil Olejár
7.4.2020
E-22/2020Ing. Pavol Skalický
7.4.2020
E-23/2020Ing. Beáta Dolhá
7.4.2020
E-24/2020Ing. Marta Ďuranová
7.4.2020
E-25/2020Ing. Zuzana Gallová
23.6.2020
E-26/2021Ing. Otakar Karásek
1.1.2021
E-27/2021Ing.Eva Pochlopeňová
1.10.2021
E-28/2021Ing. Mária Dojčáková
1.1.2022
E-29/2021Ing. Michal Cibira
16.12.2021
E-30/2021Ing. Soňa Kamenská
16.12.2021
E-31/2022Ing. Jarmila Kleisová
5.4.2022
E-32/2022Ing. Regina Lesayová
5.4.2022
E-33/2022Ing. Oľga Dolníková
5.4.2022
E-34/2022Ing. Bohuslav Országh
5.4.2022
E-35/2022JUDr. Imrich Ďurčovič
5.4.2022
E-36/2022Ing. Marián Zápražný
5.4.2022
E-37/2022Ing. Ján Polóny
12.6.2022
E-38/2023Ing. Dagmar Kubušová
1.1.2023
E-39/2023Ing. Helena Gamská
1.1.2023
E-40/2023Ing. Anna Boskovičová
18.4.2023
E-41/2023Ing. Angela Beňová
18.4.2023
E-42/2023Ing. Klára Veres
18.4.2023
E-43/2023Ing. Jarmila Sandtnerová
18.4.2023
E-44/2023Ing. Zuzana Marendiaková
18.4.2023
E-45/2023Ing. Jaroslava Boboková
26.5.2023
E-46/2024Ing. Eva Uhrinová
26.2.2024
E-47/2024Ing. Bohumil Adamovič
26.2.2024
E-48/2024Ing. Vlasta Országhová
26.2.2024
E-49/2024Ing. Alena Vrbová
26.2.2024
E-50/2024Ing. Vladimír Molčák
3.6.2024
E-51/2024Ing. Mária Slimáková
3.6.2024


Emeritný daňový poradca je oprávnený:
      a) zúčastňovať sa valných zhromaždení Komory, vyjadrovať sa k jednotlivým diskutovaným otázkam, pričom však nemá právo hlasovať ani byť splnomocnený na hlasovanie iným daňovým poradcom;
      b) využívať informačný systém Komory, s výnimkou odborných databáz (napr. databáza Daňové právo);
      c) zúčastňovať sa seminárov, školení a podujatí (spolu)organizovaných Komorou za rovnakých podmienok ako daňový poradca.
Emeritný daňový poradca sa zaväzuje svojím konaním prispievať k podpore rozvoja daňového poradenstva a šíreniu dobrého mena Komory.


© SKDP 2010