Prihlásiť
 
 

SKDP ocenila najlepšie univerzitné práce v oblasti daní

Deväť študentov ekonomických a právnických fakúlt slovenských vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2017, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov po prvý raz. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax.

Prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave: „V súčasnosti patrí odbor daňovníctvo a daňové poradenstvo medzi vychytené študijné odbory a je o neho oveľa vyšší záujem ako bol v minulosti. Zároveň sa študenti veľmi dobre uplatňujú v praxi.„

Do oceňovania sa zapojilo 5 fakúlt. Jednotlivé katedry, na ktorých práce vznikli, vyselektovali a nominovali najlepšie práce z uplynulého školského roka. Členovia Slovenskej komory daňových poradcov práce posudzovali len z pohľadu prípadného rozporu s etikou daňového poradcu. Dana Droppová – Slovenská komora daňových poradcov: “Zúčastnení študenti mali vynikajúco vypracované záverečné práce, preto sme im ponúkli možnosť prezentovať ich pred odbornou verejnosťou – daňovými poradcami. Je to šanca nadviazať profesionálne kontakty do budúcnosti a prípadne získať zaujímavú pracovnú ponuku. Príde mi spravodlivé, dať tým najlepším možnosť využiť výsledky svojej práce aj mimo pôdy svojej školy. Zrazu má ich záverečná práca úplne iný zmysel, keď reálne existuje šanca, že sa s ňou oboznámi odborná verejnosť.“

Práce sa týkali súčasnej praxe v oblasti daní. Zaujímavými témami boli napríklad Rating daňových subjektov, Vplyv dane z príjmov právnickej osoby na podnikateľské prostredie, či Aktuálne problémy zdaňovania elektronického obchodu. Norbert Seneši – ocenený študent: „Podrobne som analyzoval daňové a účtovné predpisy, v ktorých som našiel niektoré nedostatky, ktoré by sa dali odstrániť. To považujem za najväčší prínos mojej práce, ktorá môže byť určitým podkladom aj pri opatreniach alebo novelách ministerstva financií.“

Záujmom Slovenskej komory daňových poradcov je prepojenie praxe a školského systému, preto budeme v spolupráci s univerzitami určite pokračovať, okrem prednášok aj formou oceňovania výnimočných záverečných prác.

Zoznam ocenených prác:

ŠkolaFakultaAutorDruh záverečnej práceNázov prácekatedraVedúci záverečnej práce
Ekonomická univerzita v BratislaveFakulta hospodárskej informatikyIng. Norbert Seneši, PhD.dizertačná práca Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiekKatedra účtovníctva a audítorstvaDoc. Ing. Katarína Máziková, PhD.
Ekonomická univerzita v BratislaveFakulta hospodárskej informatikyIng. Milan Gedeon diplomová práca Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľaKatedra účtovníctva a audítorstvaIng. Martina Mateášová, PhD.
Ekonomická univerzita v BratislaveNárodohospodárska fakultaIng. Katarína Kubánová
diplomová prácaRating daňových subjektov Katedra financiíProf. Ing. Anna Schultzová, PhD.
Ekonomická univerzita v BratislaveNárodohospodárska fakultaIng. Jaroslava Šepeľovádiplomová práca Vplyv dane z príjmov právnickej osoby na podnikateľské prostredieKatedra financiíIng. Juraj Válek, PhD.
Ekonomická univerzita v BratislavePodnikovohospodárska fakulta KošiceIng. Gabriela ŽecováMierová diplomová práca Komparácia daňového zaťaženia právnických osôb v SR s vybranými krajinami EÚKatedra Finančné riadenie podnikuIng. Jana Simonidesová, PhD.
Ekonomická univerzita v BratislavePodnikovohospodárska fakulta KošiceIng. Nicoleta Hricovovádiplomová prácaAktuálne problémy zdaňovania elektronického obchoduKatedra Finančné riadenie podnikuIng. Jana Simonidesová, PhD.
Univerzita Komenského v BratislavePrávnická fakultaBc. Et Bc. Maroš Katkovčindiplomová prácaZdaňovanie finančných transakcií a osobitné odvody vybraných finančných inštitúcií a ich právne východiskáKatedra finančného právaJUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Univerzita Komenského v BratislavePrávnická fakultaMgr. Andrea Koroncziová, PhD. dizertačná prácaPrávne aspekty zamedzenia dvojitého zdanenia a dvojitého nezdanenia v EÚKatedra finančného právaDoc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Technická univerzita v KošiciachEkonomická fakultaIng. Andrea Ferencovádiplomová prácaTransferové oceňovanie v činnosti podnikateľských subjektovKatedra financiíDoc. Ing. Anna Banóciová, PhD.

TAX ADVISORS AWARD 2017


© SKDP 2010