Prihlásiť
 
 

Sledovanie legislatívneho procesu a pripomienkovacieho konania

    Prehľad o aktuálnych daňových legislatívnych procesoch vo všetkých štádiách od zverejnenia legislatívneho zámeru (predbežnej informácie) po vyhlásenie v Zbierke zákonov SR.

    Daňoví poradcovia môžu zasielať vyjadrenia k zverejneným legislatívnym zámerom a pripomienky ku konkrétnym návrhom na legislatívnu úpravu daňových predpisov na metodika.skdp@skdp.sk.
    Prehľad o pripomienkových konaniach, pripomienkach a návrhoch vznesených v mene SKDP k legislatívnym zámerom k pripravovanej daňovej legislatíve, k návrhom daňových a súvisiacich právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK), a k návrhom materiálov MF SR v rámci neformálneho pripomienkovania.


© SKDP 2010