Prihlásiť
 
 

Všetci odchádzali spokojní

Včera sme privítali takmer 150 účastníkov a hostí konferencie k medzinárodnému zdaňovaniu. Už počas konferencie a tiež pri odchode z nej sme dostávali množstvo pozitívnych ohlasov od účastníkov aj hosti z MF SR, FS SR a prítomných sudcov. Pozitivne hodnotili obsah, lektorov, aktuálnosť tém, atmosféru, ale aj organizačnú stránku.

Sme radi, že konferencia prebehla (aj keď s časovým sklzom) aj formou diskusného fóra, v rámci ktorého sa účastníci oboznámili so zdôvodnením niektorých právnych úprav priamo od zástupcov Ministerstva financií SR, tak aj s názormi praxe a postojom súdnych inštancií k predloženým otázkam. V rámci konferencie vzniklo množstvo otázok a otvorili sa témy na ďalšiu diskusiu (napr. patent box, či stála prevádzkareň z titulu digitálnej platformy).

Názory na konferenciu priamo od účastníkov nájdete aj na našom facebooku.

Existuje ešte daňová optimalizácia ....


© SKDP 2010