Prihlásiť
 
 

VZ SKDP 2022


Valné zhromaždenie SKDP 2022


Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2022. Valné zhromaždenie sa bude konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. b) Štatútu SKDP.

Show details for Predbežný pogram VZPredbežný pogram VZ

Show details for Informácie k voľbámInformácie k voľbám

Show details for ManuályManuály
    Hide details for Pozvánka, program a sprievodné materiályPozvánka, program a sprievodné materiály
e-mailova infopozvanka VZ.pdfe-mailova infopozvanka VZ.pdfpozvanka VZ 2022.pdfpozvanka VZ 2022.pdf

Pozvánku a všetky materiály predkladané Valnému zhromaždeniu SKDP 2022 sú zverejnené v informačnom systéme SKDP (dostupné po prihlásení)


Show details for Miesto konaniaMiesto konania

Show details for Potvrdenie osobnej účastiPotvrdenie osobnej účasti

Show details for Registrácia na on-line účasťRegistrácia na on-line účasť

Hide details for Videá k VZVideá k VZ

Všetky videá nájdete na našom kanále k VZ
1. Videopozvánka na VZ SKDP 27.10.2022
2. Čo potrebujete spraviť pred VZ?
3. Prečo vyplniť nominačný lístok?
4. Koho je možné nominovať?
5. Ako doručiť nominančný lístok?
6. Ako sa zúčastním VZ?
7. Uznášaniaschopnosť VZ
8. Ako hlasovať na VZ - uznesenia
9. Ako hlasovať na VZ - voľby
10. Predstavenie kandidátky
11. Čo bude programom VZ
12. Uznesenia z VZPrijaté uznesenia
Spravodajca špeciál spravodajca special VZ 2022.pdfspravodajca special VZ 2022.pdf
Tešíme sa na Vašu účasť.

© SKDP 2010