Prihlásiť
 
 

Schválená novela zákona o miestnych daniach

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov

Parlamentná tlač 1449

Účinnosť: 1. októbra 2023

V zmysle dôvodovej správy cieľom novely je upresniť ustanovenie zákona o určení ročnej sadby dane zo stavieb, presnejšie upresniť povinnosť správcu dane upraviť rozdiel medzi sadbami tejto dane na 10-násobok medzi najvyššou a najnižšou ročnou sadzbou dane. Určuje sa, že uvedený násobok najnižšej ročnej sadzby dane sa vzťahuje na sadzby dane určené v jednotlivej časti obce, ak má obec určené jednotlivé časti v zmysle § 17a zákona, resp. na sadzby dane určené v jednotlivom katastrálnom území, ak má obec viac katastrálnych území. Uvedené riešenie má ochrániť najmä menej ekonomicky alebo sociálne slabších občanov, u ktorých by naplnenie tejto povinnosti v zmysle doterajšieho znenia spôsobilo dosť značný nárast tejto daňovej povinnosti, čo nie je vhodné ani vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu na Slovensku

.
Zároveň sa posúva splnenie povinnosti zavedenia upraviť rozdiel medzi ročnými sadbami tejto dane na 10-násobok medzi najvyššou a najnižšou ročnou sadzbou dane zo zdaňovacie obdobia 2024 na zdaňovacie obdobie 2027. Odloženie uvedenej povinnosti o 3 roky umožní sa obciam a mestám lepšie pripraviť na túto novú skutočnosť. Uvedené riešenie ochráni najmä menej ekonomicky alebo sociálne slabších občanov, u ktorých by naplnenie tejto povinnosti v zmysle doterajšieho znenia zákona spôsobilo dosť značný nárast tejto daňovej povinnosti už od 1. januára 2024.


Schválené znenie zákona NRSR 1449 (2).docxSchválené znenie zákona NRSR 1449 (2).docxtlac_1449-Dôvodová správa (2).docxtlac_1449-Dôvodová správa (2).docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: NR SR


© SKDP 2010