Prihlásiť
 
 

Odporúčaný režim v kancelárii daňového poradcu

Od 25.11.2021 platí Vyhláška ÚVZ č. 263/2021, na základe ktorej sa uzatvárajú všetky prevádzky služieb. Daňoví poradcovia nemajú ustanovenú výnimku zo zákazu.

Vo vzťahu ku klientom by kancelária daňového poradcu mala byť zatvorená pre osobný styk s klientmi. Vychádzame z predchádzajúcej komunikácia s ÚVZ SR. Prítomnosť daňových poradcov a zamestnancov v kancelárii však nie je týmto zákazom dotknutá, tí majú osobitný režim.

Od 29.11.2021 je účinná Vyhláška ÚVZ 264/2021. Zamestnanci majú podmienený vstup na pracovisko. Súčasne sa vyžaduje potvrdenie zamestnávateľa o nemožnosti vykonávať prácu z domu, ako vyplýva z bodu C1. bod 2. Uznesenia vlády SR č. 428/2021 Z.z.

Režim podmieneného vstupu platí pre zamestnancov v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). Zamestnávateľ bude súčasne povinný umožniť bezplatné testovanie (vláda prisľúbila testovanie v januári preplatiť). Oporúčame viesť zoznam zamestnancov prítomných na pracovisku s uvedením dátumu testovania a jeho výsledkom. Ďalšie podrobnosti nájdete v manuály MHSR.

Ak na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa zamestnanec neprichádza do kontaktu s inou osobou, režim podmieneného vstupu neplatí.

Činnosť orgánov verejnej moci nie je uvedeným opatrením dotknutá, mali by fungovať bez obmedzení. Zákaz vychádzania, ktorý bol spolu s núdzový stavom zavedený od 25.11.2021 Uznesením vlády SR č. 428/2021 Z.z. neplatí na cestu na orgán verejnej moci alebo súd za podmienok stanovených v uznesení.


Prajeme všetkým zostať zdravými.

© SKDP 2010