Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie k rozhodnutiam vo veciach daňových, publikovaných v Zbierke stanovísk a rozhodnutí súdov SR za rok 2021

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na Klubové stretnutie k rozhodnutiam vo veciach daňových, publikovaných v Zbierke stanovísk a rozhodnutí súdov SR za rok 2021

Najvyšší súd Slovenskej republiky publikuje zásadné rozhodnutia v daňových veciach  v Zbierke, ktorá je dostupná na internetovej stránke Najvyššieho súdu.
Tieto rozhodnutia predstavujú tzv. konštantnú judikatúru, ktorú vo svojej činnosti aplikujú správne súdy.  V rámci klubového strestnutia bude príkladmo vysvetlený proces prijímania týchto stanovísk, ich právna povaha  a budú predstavené publikované rozhodnutia za rok 2021 s tým, že  ide o interpretačné pomôcky, ktoré by mali zohľadňovať aj správcovia dane a Finačné riaditeľstvo SR.
Vysvetlené budú aj možnosti procesnej obrany daňových subjektov.


Termín: 1. decembra 2021 od 15:00 do 16:30 h.
Lektor:  JUDr. Ivan RUMANA - predseda senátu Občianskoprávneho kolégia NS SR

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010