Prihlásiť
 
 

Finačná správa zverejnila informácie k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Informácia k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, k časti týkajúcej sa opatrení pri dovoze tovaru
Cieľom tejto informácie je informovať o prijatom opatrení pri dovoze tovaru, ktoré je upravené ustanovením § 14 Druhej časti, Druhej hlavy zákona. čítaj viac...

Informácia k šiestej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Šiesta hlava druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. - § 20 ustanovuje opatrenia v oblasti účtovníctva. čítaj viac...

Informácia k siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej l'udskej choroby COVID-19 - opatrenia v oblasti dane z príjmov
Táto informácia sa vzťahuje k opatreniam v oblasti dane z príjmov, ktoré sú uvedené v siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. čítaj viac...

Zdroj: FRSR


© SKDP 2010