Prihlásiť
 
 

Návrhy zákonov a predpisov v oblasti daní zverejnené na medzirezortné pripomienkové konanie

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2021/491

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte
Legislatívna oblasť:Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:25910/2021-M_OPVA
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia:MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:07.09.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/491
Dátum začiatku MPK:06.09.2021
Dátum konca MPK:27.09.2021

Novelizované zákony v oblasti daní: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2023, 1. januára 2025

LP 2021 491_vlastny-material (8).docxLP 2021 491_vlastny-material (8).docxLP 2021 491_dovodova-sprava-vseobecna (1).docxLP 2021 491_dovodova-sprava-vseobecna (1).docxLP 2021 491_dovodova-sprava-osobitna.docxLP 2021 491_dovodova-sprava-osobitna.docx
LP 2021 491_Predkladacia sprava (28).docxLP 2021 491_Predkladacia sprava (28).docx


Návrh novely vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2021/460

Typ materiálu:Vyhláška
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/010073/2021-77
Podnet:Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:07.09.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/460
Dátum začiatku MPK:26.08.2021
Dátum konca MPK:17.09.2021
Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2022
LP 2021 460_Dovodova-sprava_osob_cast (1).docxLP 2021 460_Dovodova-sprava_osob_cast (1).docxLP 2021 460_Dovodova-sprava_vseobecna (1).rtfLP 2021 460_Dovodova-sprava_vseobecna (1).rtfLP 2021 460_Vlastny_material.rtfLP 2021 460_Vlastny_material.rtf

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010