Prihlásiť
 
 

Možnosti ponúkané Slovak Business Agency pre daňových poradcov a ich klientov


Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR s cieľom podporiť podnikanie na Slovensku. Dnes ponúka okrem množstva bezplatných školení aj možnosti, ako môžu bezplatne získať konzultácie a poradenstvo daňoví poradcovia, príp. aj možnosť preplatenia poskytovania daňového poradenstva ich klientom.
Napr.:
KRÁTKODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO
SPÝTAJTE SA NA NÁZOR EXPERTA
Ak potrebujete súrne vyriešiť čiastkový problém vo Vašom podnikaní, táto forma služby Vám určite pomôže. Vďaka konzultáciám, mentoringu či koučingu sa pozriete na konkrétnu oblasť z Vášho biznisu inými očami. Odborník, s ktorým poradenstvo prebehne, Vám navrhne praktické kroky, ktoré budete vedieť jednoducho aplikovať v praxi.
AŽ 10 HODÍN PORADENSTVA
V priebehu jedného roka môžete využiť až 10 hodín. Za jeden MSP by sa mal konzultácií zúčast­niť 1 zástupca, avšak v prípade špecifickej témy môže priviesť aj ďalšieho zástupcu spoločnosti, prípadne zamestnanca.

DLHODOBÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO
STRATEGICKY NA MIERU
V biznise prichádzajú kritické momenty, pri ktorých Vám nepomôže pár hodín konzultácií s od­borníkom, ale iba dlhodobé komplexné riešenie. Ak Vám nefunguje marketingová stratégia alebo sa dlhší čas pasujete s právnymi a legislatívnymi normami, vyskúšajte pomoc od expertov, s ktorými spolupracujeme. Práve takéto strategické poradenstvo Vám ukáže ten správny smer. Za desiatky hodín získate množstvo praktických rád, ktoré Vám pomôžu posunúť sa vpred.
Podmienkou je, že 80 hodín konzultácií musíte vyčerpať v priebehu 1 roka. Po uplynutí 1 roka Vám môže byť schválených ďalších maximálne 40

Viac informácií nájdete v prílohách:

Show details for PrílohyPrílohy


© SKDP 2010