Prihlásiť
 
 

Novely daňových zákonov doručené do parlamentu

Návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Navrhovaná účinnosť od 1. decembra 2019 a 1. januára 2020.
1593-paragrafove_znenie (1).docx1593-paragrafove_znenie (1).docx1593-dovodova (1).docx1593-dovodova (1).docx

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020.
1594-paragrafove_znenie_DPH.docx1594-paragrafove_znenie_DPH.docx1594-dovodova_DPH.docx1594-dovodova_DPH.docx

Návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorým sa upravujú aj:
- zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP".
Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020 a 1. januára 2021
1595-paragrafove_znenie (1).docx1595-paragrafove_znenie (1).docx1595-dovodova (1).docx1595-dovodova (1).docx

Návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Navrhovaná účinnosť od 31. decembra 2019 a 1. januára 2020
1596-paragrafove_znenie (1).docx1596-paragrafove_znenie (1).docx1596-dovodova (1).docx1596-dovodova (1).docx

Návrh novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorým sa upravujú aj:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).
Navrhovaná účinnosť od 1. júla a 1. októbra 2020.
1605-paragrafove_znenie_Obchodný zákonník.docx1605-paragrafove_znenie_Obchodný zákonník.docx1605-dovodova_vseobecna (1).docx1605-dovodova_vseobecna (1).docx1605-dovodova_osobitna (1).docx1605-dovodova_osobitna (1).docx1605-vyk_predpis_likvidacia (1).docx1605-vyk_predpis_likvidacia (1).docx1605-vyk_predpis_obch_register (1).docx1605-vyk_predpis_obch_register (1).docx1605-vyk_predpis_potvrdenie udajov (1).docx1605-vyk_predpis_potvrdenie udajov (1).docx


Návrh novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozdiel v cestnej premávke, ktorá upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
Navrhovaná účinnosť od 1. januára a 1. septembra 2020.
1589-paragrafove_znenie (1).docx1589-paragrafove_znenie (1).docx1589-dovodova (1).docx1589-dovodova (1).docx

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
Navrhovaná účinnosť od 15. novembra 2019.
1639-paragrafove_znenie (1).docx1639-paragrafove_znenie (1).docx1639-dovodova (3).docx1639-dovodova (3).docx1639-obal (1).pdf1639-obal (1).pdf

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý upravuje aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (oslobodenie príspevku za prácu v obecnej polícii od dane z príjmov)
Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020 a 1. januára 2024.
1642-paragrafove_znenie (1).docx1642-paragrafove_znenie (1).docx1642-dovodova (1).docx1642-dovodova (1).docx1642-obal (1).pdf1642-obal (1).pdf


Zdroj: portál NR SR© SKDP 2010