Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Účtovanie a vykazovanie bankových produktov podnikateľa a podsuvahova evidencia

Vážení členovia SKDP,

dovoľte nám prosím, informovať Vás, že klubové stretnutie je zrušené. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Účtovanie a vykazovanie bankových produktov podnikateľa a podsuvahova evidencia !BEZ NAHRÁVKY!

Lektor: Ing. Mária CVEČKOVÁ (certifikovaný audítor)
Termín: 14.11.2023 (15:30 - 17:00)
Program:
    1) Účtovanie bankových účtov so zameraním sa na termínované vklady (krátkodobé, dlhodobé), úroky; kontokorentný účet, devízový účet;

    2) Vykazovanie bankových účtov, alokácia kontokorentného účtu na konci účtovného obdobia, vplyv na CF, časové rozlíšenie úrokov, prezentácia údajov v poznámkach

    3) Podsúvahová evidencia – oblasť prijatých a poskytnutých bankových záruk, ručení a obdobných plnení vo vzťahu k banke. Technika účtovania.
Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť !BEZ NAHRÁVKY!

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010