Prihlásiť
 
 

Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb

Medzirezortné pripomienkové konanie k Návrhu riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb

Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/011338/2018-731
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/277
Dátum začiatku MPK: 15.05.2018
Dátum konca MPK: 04.06.2018

LP 2018 277_4-vlastny_material.docxLP 2018 277_4-vlastny_material.docxLP 2018 277_Predkladacia sprava.docxLP 2018 277_Predkladacia sprava.docxLP 2018 277_4.1-analyza_podnikatelske_prostredie.docxLP 2018 277_4.1-analyza_podnikatelske_prostredie.docx
LP 2018 277_ST-7420-2018-INIT-SK.pdfLP 2018 277_ST-7420-2018-INIT-SK.pdf
Zdroj: portál Slov-Lex

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať vyjadrenia / pripomienky najneskôr do 30. mája 2018 na email: metodika@skdp.sk
Konečný termín na predloženie pripomienok za SKDP: pondelok 4. júna 2018.


© SKDP 2010