Prihlásiť
 
 

Pripomienkovanie Návrhu riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení Smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu


© SKDP 2010