Prihlásiť
 
 

Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, zdravotnom poistení a ďalších zákonov v súvislosti s COVID-19 - odklad splatnosti odvodových povinností

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vláda SR na včerajšom zasadnutí (2. apríla 2020) schválila návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorým sa novelizujú aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Navrhuje sa odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda svojim nariadením. Poistného, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho zamestnávateľ, sa uvedené netýka. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

V zmysle návrhu na novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa navrhuje predĺženie splatnosti preddavkov na poistné zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby za mesiac marec 2020 (preddavky splatné v mesiaci apríl 2020).

V navrhovanej úprave zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení sa navrhuje odklad platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.
Sociálne poistenie_predkladacia sprava (8)_vláda_02042020.pdfSociálne poistenie_predkladacia sprava (8)_vláda_02042020.pdfSociálne poistenie_vlastny material (1)_vláda_02042020.pdfSociálne poistenie_vlastny material (1)_vláda_02042020.pdfSociálne poistenie_dovodova sprava _vseobecna (1)_vláda_02042020.pdfSociálne poistenie_dovodova sprava _vseobecna (1)_vláda_02042020.pdfSociálne poistenie_dovodova sprava_osobitna (1)_vláda_02042020.pdfSociálne poistenie_dovodova sprava_osobitna (1)_vláda_02042020.pdf
Zdroj: úrad vlády SRSociálne poistenie_stanovisko SVL k bodu c. 4_vláda_02042020 .pdfSociálne poistenie_stanovisko SVL k bodu c. 4_vláda_02042020 .pdf


© SKDP 2010