Prihlásiť
 
 

Miriam Galandová: Komora nemá status, ktorý by mohla mať

Je viceprezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), vyštudovala právo aj ekonómiu a má silnú motiváciou pomôcť profesii daňového poradcu.

“Chcem profesiu daňového poradcu niekam posunúť, pretože dnes nemá ten status, ktorý by mohla mať vzhľadom na to, aký potenciál v podobe svojich členov združuje. Členovia sú vzdelaní ľudia, ktorí musia mať komplexné znalosti z oblasti práva, financií, účtovníctva. Zaslúžia si rešpekt a práve v tom im má Komora pomôcť.“


    JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ph.D., LL.M., FCCA

    - viceprezidentka SKDP

    - partnerka v advokátskej kancelárii PRK Partners.

    Získala titul LL.M na Queen Mary, University of London v špecializácii medzinárodná arbitráž a obchodné právo, titul Ph.D. na právnickej fakulte Univerzity Komenského, a titul Ing. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovala pre Andersen a White&Case. Je členkou Slovenskej advokátskej komory a členkou Asociácie certifikovaných účtovníkov.

    Slovenskú komoru daňových poradcov zastupuje v organizácii CFE, kde pôsobí ako člen Fiškálnej komisie pre priame dane a vedúca skupiny pre transferové oceňovanie. Pôsobí aj v Komisii pre dane pri Americko-slovenskej obchodnej komore.


Čo považujete za najdôležitejšiu úlohu, ktorá vás osobne čaká?

Som daňový poradca a zároveň aj advokát a za svoju primárnu oblasť v SKDP považujem reformu vnútornych predpisov. Okrem toho sa snažím aktivne zapájať do procesu tvorby daňovej legislatívy v pripomienkovom konaní.

Plní Komora svoj účel a poskytuje členom zodpovedajúce služby?

Momentálnu situáciu považujem za prechodné štádium. Snažíme sa nastaviť procesy tak, aby SKDP plnila svoje funkcie a čo najlepšie slúžila členom. Myslím si, že sme na začiatku cesty a je stále čo zlepšovať. Trochu mi v tejto súvislosti chýba aktívna participácia väčšieho množstva členov. Na to, aby SKDP mohla plniť svoje ciele, potrebuje postrehy, podnety a aktívnu spoluprácu členov. Nestačí, že sa bude angažovať len skupinka do desať ľudí.

Daňoví poradcovia sa často medzi sebou stretávajú, či už pracovne, pri vzdelávaní alebo aj neformálne. K čomu vo fungovaní SKDP majú najväčšie výhrady?

Problémom bola negatívna nálada. Snáď už môžem použiť minulý čas a atmosféra sa do veľkej miery zmenila. Mám pocit, že aj nedostatky informačného systému, ktorý používame, limitujú potenciál, ktorý Komora má. Ak by sme mali efektívny infosystém, tak by to bola jedna z najväčších výhod, respektíve služieb, ktoré dokážeme ponúknuť členom.

Prejdime na to, čo sa už zmenilo. Ktoré oblasti alebo vnútorné predpisy už fungujú inak?

Prvé predpisy sme už zmenili a boli schválené na minuloročnom valnom zhromaždení. Za najväčší doterajší pokrok považujem zmeny v oblasti vzdelávania, najmä nastavenie nových pravidiel. Najväčší balík zmien však pripravujeme na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční na jeseň 2017. Chceli by sme zásadne zasiahnuť do štatútu Komory. Zvažujeme viacero významných zmien, ale nechceme ísť proti vôli členskej základne, preto chceme, aby sa poradcovia aktívne zapojili do prípravy. Bez spätnej väzby nevieme posúdiť, či zmeny budú daňovým poradcom vyhovovať alebo nie. Robíme všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale môžu nám niektoré aspekty unikať.

V rámci zmien štatútu sa uvažuje napríklad nad znížením počtu členov prezídia alebo o možnosti hlasovať na diaľku na valnom zhromaždení. Aké sú prvé reakcie kolegov?

Tých reakcií je zatiaľ málo. Pozitívne je vnímaná možnosť hlasovania na diaľku. Daňoví poradcovia sú roztrúsení po celom Slovensku a ak môžu ušetriť svoj čas, tak to určite radi využijú. Dnešné moderné technológie dávajú viacero možností ako k tomu pristúpiť. Toto teda nebude kontroverzná téma. Druhá vec je, že chceme zmeniť periodicitu konania zhromaždenia, to už môže byť vnímané protichodne. Preto opakujem, že potrebujeme, aby nám členovia zaslali svoje pripomienky. Znížením periodicity valných zhromaždení sledujeme prozaický cieľ – ušetriť peniaze. Organizovanie valného zhromaždenia je nákladné a vyžaduje si zapojenie všetkých zamestnancov SKDP.Zásadnou zmenou je zníženie počtu členov prezídia. Čo sledujete týmto krokom?

Súvisí to so snahou vybudovať funkčnú kanceláriu Komory, ktorá bude výkonnou zložkou a bude sa starať o dennú agendu. Prezídium by malo funkciu rozhodovať o dôležitých a strategických veciach v oblasti smerovania SKDP. Myslím si, že päť členov je postačujúcich. Chceme zmeniť aj spôsob ich voľby. Samostatne všetkými členmi Komory, by bol volený prezident a viceprezident. Ďalší traja členovia by vzišli z hlasovania regiónov.

V prípade zníženia počtu členov Prezídia, by mohli získať silnejšie právomoci regióny. Ako sa zmení ich postavenie a kompetencie?

Sledujeme tým to, že reprezentanti regiónov budú volení priamo daňovými poradcami vo svojom regióne. Máme nerovnomerne rozloženú členskú základňu a stávalo sa, že bratislavský región, ktorý je najsilnejší, zvolil takých členov prezídia, ktorí nemali podporu vo svojom regióne. Chceme, aby si napríklad daňoví poradcovia z košického regiónu zvolili svojho zástupcu a tým by získal silnejší mandát na ich zastupovanie a reprezentoval vôľu regiónu v prezídiu.

Ako by mohlo po novom vyzerať valné zhromaždenie v prípade, ak presadíte nový štatút?

Valné zhromaždenie by sme v budúcnosti chceli spojiť so vzdelávacou aktivitou, spoločenskou akciou, aby sme lepšie využili čas poradcov. Navrhujeme umožniť hlasovanie na diaľku aj v čase mimo konania valného zhromaždenia. Hlasovalo by sa prostredníctvom emailu, cez telefón alebo inak. Umožnilo by to promptnejšie príjmať zmeny a reagovať na to, čo sa deje v spoločnosti. Verím, že to aj zvýši počet členov aktívne participujúcich na rozhodovaní.

O ktorej zmene sa momentálne vedie najbúrlivejšia diskusia?

Najdiskutovanejší je zrejme spôsob voľby členov prezidia. Sú dva názory, z ktorých ani jeden nepovažujem za neodôvodnený a je to skôr názorová vec. Prvý je, že každý člen SKDP má právo voliť všetkých členov prezídia. Na druhej strane je náš návrh, aby si regióny samé zvolili zástupcu. Definitívne rozhodne Valné zhromaždenie na jeseň.

Akou formou môžu daňoví poradcovia pripomienkovať navrhované zmeny?

Materiál aj s dôvodovou správou je v diskusnom príspevku: Otvorenie diskusie k Štatútu SKDP. Predĺžili sme termín a akékoľvek pripomienky a názory je možné poslať emailom na zuzana.kolenova@skdp.sk, a to do 5. júna 2017.


Súvisiace články:

Rozhovor s prezidentom SKDP - Jozefom Danisom


© SKDP 2010