Prihlásiť
 
 

Blíži sa obojsmerné elektronické doručovanie

FR SR v nesletteri uvádza:

Blíži sa obojsmerné elektronické doručovanie

Robíme všetko preto, aby sme vám uľahčili plnenie daňových povinností. Od 1.januára 2022 plánujeme zaviesť obojsmernú elektronickú komunikáciu. Komunikácia zo strany finančnej správy sa od 1.1. nebude uskutočňovať cez portál FS, ale cez ÚPVS (slovensko.sk) v súlade so zákonom o e-Governmente. ÚPVS poskytuje funkcionalitu zasielania notifikácie v elektronickej schránke. Majiteľ elektronickej schránky má možnosť nastaviť si notifikácie o doručení novej správy do priečinka, a to na e-mail alebo formou textovej správy (SMS). Subjekom, ktoré nebudú mať elektronickú schránku na ÚPVS aktívnu, bude doručenie zabezpečené cez službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom pošty. K tejto téme pripravujeme inštruktážne videá, ako aj informačné materiály, ktoré budú čoskoro zverejnené aj na portáli finančnej správy.

Zdroj: Externý newsletter finančnej správy 22/2021


© SKDP 2010