Prihlásiť
 
 

Nariadenie vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov

ZZ_2020_48_20200319.pdfZZ_2020_48_20200319.pdf

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010