Prihlásiť
 
 

Zastupovanie vo veciach obchodného registra

Do pozornosti by sme Vám chceli dať schválenú novelu zákona o obchodnom registri. Okrem výraznej zmeny umožňujúcej notárom vykonávať registrácie nesporovej agendy týkajúcej sa obchodného registra sa výrazne obmedzuje aj možnosť zastúpenia podnikateľov pri týchto úkonoch. Po novom budú môcť byť zastúpení len advokátom, notárom alebo vlastným zamestnancom alebo je zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Ide o zmenu, ktorá v pôvodnom návrhu nebola, vniesol ju tam ústavnoprávny výbor NR SR na základe svojej pripomienky.
Novela bola schválená 20. júna a uvidíme, či ju podpíše prezidentka SR.


© SKDP 2010