Prihlásiť
 
 

Novela zákona proti praniu špinavých peňazí schválená vo vláde

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov - nové znenie
Navrhovaná účinnosť: 10.01.2020 a 10.09.2020


Rokovanie vlády SR - 2.10.2019
AML_vlastnymat_nové znenie.pdfAML_vlastnymat_nové znenie.pdf
AML zákon_St.HSR SR k bodu c. 2 dna 9.10.2019 (1).docxAML zákon_SVL_Stanovisko k bodu c. 2 (3).pdfAML zákon_dovodova (1).pdf


Zdroj: portál úradu vlády SR


© SKDP 2010