Prihlásiť
 
 

Novely daňových a súvisiacich zákonov podpísané prezidentkou

V dňoch 9. a 10. júla 2019 prezidentka SR podpísala nasledujúce novely daňových a súvisiacich zákonov:
Novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) účinná od 1. septembra a 1. decembra 2019 a 1. januára 2021, ktorá upravuje:
- v čl. XIII zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
- v čl. XXXIX zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
- v čl. XXIV zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
- v čl. XVI zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
- v čl. XVII zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
- v čl. XLIX zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
- v čl. XL zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
- v čl. XLVIII zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a ďalšie zákony
NRSR 1421_Schválené znenie .docxNRSR 1421_Schválené znenie .docx


Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 účinná od 1. septembra 2019, ktorý upresňuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
NRSR 1430_Schválené znenie zákona.docxNRSR 1430_Schválené znenie zákona.docx


Zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti účinný od 1. januára 2020, ktorý upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
NRSR 1371_Schválené znenie zákona.docxNRSR 1371_Schválené znenie zákona.docx


Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní účinný od 1. januára 2020, ktorý dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
NRSR 1445_Schválené znenie zákona.docxNRSR 1445_Schválené znenie zákona.docx


Novela zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinná od 1. septembra 2019
NRSR 1343_Schválené znenie zákona.docxNRSR 1343_Schválené znenie zákona.docx


Zdroj: portál kancelárie prezidentky SR


© SKDP 2010