Prihlásiť
 
 

Novela Lex Korona zákona č. 67/2020 Z. z. zverejnená v Zbierke zákonov

Zákon č. 264 z 22. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ZZ_2020_264_20200929.pdfZZ_2020_264_20200929.pdf249-dovodova (1).docx249-dovodova (1).docx
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010