Prihlásiť
 
 

Iniciatíva SKDP - povinné zverejňovanie zmlúv

SKDP za podpory ďalších profesijných komôr zriadených zákonom iniciovala stretnutie s Ministerstvom spravodlivosti SR (p. Čitbajovou, p. Hofferovou - vedúcou stratégii civilnej legislatívy a p. Palúšom - generálnym riaditeľom sekcie legislatívy) k infozákonu. Základné princípy navrhovanej legislatívnej zmeny infozákona sú, aby:

      (i) komory nemali postavenie povinnej osoby s neobmedzenou informačnou povinnosťou a mali len postavenie povinnej osoby v tej oblasti, kde vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (najmä udeľovanie licencií, disciplinárny poriadok, skúšobný poriadok)
      (ii) komory nemuseli povinne zverejňovať zmluvy
      (iii) zvyšné informačné povinnosti (sprístupňovanie a zverejňovanie) by boli viazané len na prenesený výkon štátnej moci.
Veríme, že sa nám podarí nájsť spoločnú reč a správne pochopenie zákonom kladených povinností.

© SKDP 2010