Prihlásiť
 
 

Novinky FR SR k DPH v EÚ zo dňa 12.09.2017

Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie (v prílohe)


Vrátenie dane z iných členských štátov EÚ - Doplnený a upravený text červenou farbou dňa 12. 9. 2017 (v prílohe)
Prílohy: 2017.09.12_ic_pre_DPH.pdf2017.09.12_Vrat_dane_EU.pdf

ZDROJ: portál FR SR


© SKDP 2010