Prihlásiť
 
 

Návrhy zákonov v oblastí daní a účtovníctva doručené na schvaľovanie v NR SR

Navrhované zákony v oblasti daní a účtovníctva doručené do NR SR:

  • Návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok), ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z MO, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia

Novelizované zákony v oblasti daní:

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) (čl. I)
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. II)
zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (čl. III)
zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (čl. IV)
zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH (čl. V)
zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (čl. VI)
zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia (čl. VIII)


Navrhovaná účinnosť: 15. novembra 2021, 1. januára 2022 a 1. júla 2022

627-paragrafove_znenie.docx627-paragrafove_znenie.docx627-dovodova.docx627-dovodova.docx
  • Návrh vyhlášky MF SR o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2022

627_Vyhláška_Kritériá indexu daňovej spoľahlivosti.docx627_Vyhláška_Kritériá indexu daňovej spoľahlivosti.docx627-vyk_pred_tezy.docx627-vyk_pred_tezy.docx
  • Vládny návrh novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a poslanecký návrh na novelu Zákonníka práce, ktorý nepriamo novelizuje zákon o finančnej správe

Vládny návrh novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2022, 1. júna 2022


621-paragrafove_znenie.docx621-paragrafove_znenie.docx621-dovodova_vseobecna (1).docx621-dovodova_vseobecna (1).docx621-dovodova_osobitna.docx621-dovodova_osobitna.docx621-ikz_35_2019 (1).docx621-ikz_35_2019 (1).docx

Poslanecký návrh na novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorým sa v článku VI mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe - zavedenie regulovaného spôsobu motivovania zamestnancov k zaočkovaniu proti COVID-19

Novelizovaný zákon v oblasti daní: zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
Navrhovaná účinnosť: dňom vyhlásenia

672-paragrafove_znenie.docx672-paragrafove_znenie.docx672-dovodova.docx672-dovodova.docx

  • Návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2022

635-pafagrafove_znenie.docx635-pafagrafove_znenie.docx635-dovodova.docx635-dovodova.docx

  • Poslanecký návrh na novelu zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - úprava osobitných podmienok prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2022
663-paragrafove_znenie.docx663-paragrafove_znenie.docx663-dovodova (1).docx663-dovodova (1).docx
  • Poslanecký návrh na novelu antidiskriminačného zákona (zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou), ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - pre vybrané okruhy zamestnávateľov (s významnou spoločenskou zodpovednosťou v oblasti rovnosti žien a mužov) sa ustanovuje povinnosť prijímať osobitné informačné opatrenia (orgány verejnej moci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu, súkromní zamestnávatelia s najmenej 50 zamestnancami)

Novelizované zákony v oblasti daní a účtovníctva: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Navrhovaná účinnosť: 1. novembra 2021

671-paraagrafove_znenie.docx671-paraagrafove_znenie.docx671-dovodova.docx671-dovodova.docx671-stanovisko_fin.pdf671-stanovisko_fin.pdf
Zdroj: NR SR

© SKDP 2010