Prihlásiť
 
 

Schválený zákon o financovaní voľného času dieťaťa (protiinflačný a prorodinný balíček)


Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť: 1. júla 2022, 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Novelizované zákony v oblasti daní:
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. II) a
  • zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe (čl. X)

Z dôvodovej správy :

K novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zámerom navrhovanej právnej úpravy je
1. rozšíriť cieľovú skupinu daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa aj na daňovníkov, ktorých zdaniteľný príjem zo zamestnania alebo zo živnosti za zdaňovacie obdobie nedosahuje aspoň 6-násobok sumy minimálnej mzdy (za rok 2022 je to 3 876 eur);
2. zvýšiť sumu daňového bonusu a zabezpečiť tak vyšší čistý disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov.

Úprava sumy daňového bonusu pre dieťa sa navrhuje v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa, pričom sa ustanovujú 2 vekové hranice (z pôvodných troch). Daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (0 až 15 vrátane) sa zvýši zo súčasných 43,60 (resp. 47,14) eur na 70 eur (od 1.1.2023 na sumu 100 eur) a daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 až 25 - ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom) sa zvýši zo súčasných 23,27 eur na 40 eur (od 1.1.2023 na sumu 50 eur).

Vzhľadom na navrhované ustanovenie maximálnej sumy daňového bonusu (rastúci percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí – od 20% do 55%) by mal vyšší daňový bonus prispieť k zlepšeniu finančnej situácie vo všetkých príjmových skupinách rodín a v rodinách s vyšším počtom detí.

K novele zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe

Kontrolu podľa návrhu zákona v čl. I budú vykonávať zamestnanci daňových úradov. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje, aby sa výkon kontroly podľa návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa nepovažoval za plnenie úloh finančnej správy pri výkone štátnej služby podľa zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

NR SR - Parlamentná tlač 1069

NRSR 1069_Schvalene znenie zakona.docxNRSR 1069_Schvalene znenie zakona.docx

1069-zakon vrateny prezidentkou.PDF1069-zakon vrateny prezidentkou.PDF
1028-dovodova (3).docx1028-dovodova (3).docx

Tlačová správa MF SR, 24.05.2022

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: NR SR, MF SR

© SKDP 2010