Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Exit Tax - zdanenie pri presune majetku, odchode alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 17f a § 17g ZDP)

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na Klubové stretnutie: Exit Tax - zdanenie pri presunu majetku, odchode alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 17f a § 17g ZDP)

Termín: 21. október 2021 od 15:00 do 17:00 h.
Lektor:  Ing. Peter Horniaček - MF SR

Program seminára:

1. Podstata zdanenia pri presune majetku, odchode alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia
   - východiská EÚ legislatívy, potreba transpozície do ZDP, úprava v ZDP
2. Zdanenie pri presune majetku, odchode alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka
   - presun majetku do zahraničia a postup zdanenia
   - zmena daňovej rezidencie (odchod) a presun podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia a postup zdanenia
   - výnimky zo zdanenia pri presune majetku daňovníka do zahraničia
   - oceňovanie majetku pri presune do zahraničia a opačne zo zahraničia na územie SR
3. Osobitný režim platenia exit tax
   - možnosť platenie dane v splátkach
   - jednorazové zaplatenie exit tax
4. Súvisiace úpravy
   - doplnenie základných pojmov v ZDP súvisiacich so zdanením pri presune majetku, odchode alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia
   - úprava základu dane pri vzniku SP na území SR v súvislosti s odchodom daňovníka (zmenou rezidencie)
   - zdaňovacie obdobie pri odchode daňovníka
5. Prípadové štúdie v rámci jednotlivých oblastí

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010