Prihlásiť
 
 

TAX ADVISERS AWARD 2023


V tomto roku sme zrealizovali už 6. ročník súťaže TAX ADVISERS AWARD do ktorého sa zapojilo 8 ekonomických a právnických fakúlt vysokých škôl. Deväť študentov získalo ocenenie, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Všetkým úspešným študentom prajeme mnoho ďalších osobných aj pracovných úspechov.
Ďakujeme pekne všetkým kolegom, ktorí si súťažné práce prečítali a odporučili ich na udelenie ocenení.
Zoznam ocenených prác:

JUDr. Soňa Simič Ballová, PhD.Dizert.prácaZdaňovanie digitálnych služieb – iniciatívy, problémy a možnosti smerovania ich daňovo-právnej regulácie
Ing. Adriána KovácsováDiplomová prácaZdaňovanie virtuálnych mien v podmienkach SR a vo vybraných krajinách EÚ
Ing. Radoslava Štrbková Diplomová prácaDane a európska únia
Mgr. Natália RybárikováDiplomová prácaIniciatívy na predchádzanie daňovým únikom so zameraním na daňové raje
Ing. Dominika KolníkováDiplomová prácaÚčtovné zobrazenie kryptomien z pohľadu IFRS
Ing. Eleonóra DemeováDiplomová prácaKomparácia medzinárodnej daňovej konkurencieschopnosti krajín EÚ
Ing. Júlia KúdelováDiplomová prácaPorovnanie efektívnych sadzieb dane z pridanej hodnoty v podmienkach vyšehradskej štvorky
Ing. Dominika JonasíkováDiplomová prácaNávrh štruktúry a výšky sadzieb spoplatnenia cestnej siete v SR
Ing. Roman Blažek, PhD.Dizertačná prácaKomplexný model kreatívneho účtovníctva v podmienkach SR

TAA 2023


© SKDP 2010