Prihlásiť
 
 

Upravené informácie FR SR k ERP a k VRP

  • Informácia k postupu podnikateľa pri zakúpení novej knihy elektronickej registračnej pokladnice
z dôvodu jej straty alebo jej zaplnenia (z augusta 2017) - Upravený text zelenou farbou dňa 5.9.2017

  • Otázky a odpovede k používaniu VRP (z marca 2015) - Doplnený a upravený text červenou farbou dňa 7.9.2017


Prílohy: 2017.09.11_ERP.pdf2017.09.11_VRP.pdf

ZDROJ: portál FR SR

© SKDP 2010