Prihlásiť
 
 

Jozef Danis - najmladší prezident

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) má najmladšieho prezidenta vo svojej 25 ročnej histórii. V roku 2016 sa ním stal Jozef Danis. Spolu so svojim tímom v prezídiu urobili za rok množstvo zmien.

Ing. Jozef Danis LL.M., DiplFR

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave so špecializáciou na dane. O niekoľko rokov ukončil postgraduálne štúdium Medzinárodného daňového práva na univerzite vo Viedni. Posledný získaný titul si zapísal za skončené štúdium medzinárodných účtovných štandardov.

Je verný jednej firme a väčšinu svojej kariéry strávil v Penta Investments v pozícii General Tax Counsel.

Prečo ste sa po 11 rokoch v SKDP rozhodli ísť do funkcie jej prezidenta?
Na začiatku svojho pôsobenia v Komore som sa venoval odborným témam. Neskôr ma oslovili iní členovia SKDP s návrhmi ako zlepšiť fungovanie Komory. Ako prvé som si vyskúšal vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré bolo veľmi emotívne a vtiahlo ma hlbšie do diania. Spoznal som ako Komora vnútorne funguje a videl som priestor na zmeny k lepšiemu. Vnútorne som mal dve motivácie – chcel som urobiť verejnoprospešnú činnosť a druhou motiváciou bol seba rozvoj. Sem tam treba vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a urobiť niečo iné. Vyskúšať si úlohu manažéra mimo biznisu, mi prišlo ako zaujímavá príležitosť.

Teraz už s odstupom času, neľutujete svoje rozhodnutie?
Sú občas okamihy, že chvíľkovo ľutujem. Je to našťastie iba krátkodobý pocit a poviem si, že idem ďalej. Čakal som, že s funkciou budú spojené aj negatívne okolnosti, ale tie sú na to, aby som ich riešil. Je to o tom prekonať svoje pohodlie, riešiť spory a upokojiť situáciu.

V čom je najväčší rozdiel, ak porovnáte vedenie profesijnej komory s vyše 800 členmi, s prácou v súkromnej firme?
Práca v biznise je viac racionálna. Pri práci v SKDP ma najviac prekvapili silné emócie v konaní a správaní ľudí. Rozhodnutia však musia byť postavené na racionálnom základe, treba sa pozerať aj na fakty. Ľuďom musím viac vysvetľovať, prečo sa konkrétne rozhodnutia robia. Určite sa prijímajú aj rozhodnutia, ktoré by sa v biznise neprijali, ale osobitosť SKDP si vyžaduje zvažovať aj iné aspekty.

Aké boli prvé kroky a zmeny, ktoré ste v rámci komory urobili?
Hlavným cieľom je profesionalizovať Komoru. V minulosti boli každodenné práce a úlohy v náplni prezídia. My sme to chceli zmeniť. Zmena, ktorú sme urobili je, že sme operatívnu agendu preniesli na zamestnancov SKDP. Jedným z prvých krokov bolo posilnenie kompetencií tajomníka a posilnenie personálnej stránky Komory.

V bratislavskej kancelárii sa vymenila veľká časť zamestnancov, boli ste nespokojní s ich prácou?
Zmena bola vyvolaná tým, že sme menili firemnú kultúru. V minulosti boli zamestnanci zvyknutí, že plnili presne stanovené úlohy od prezídia. Chceli sme od nich viac samostatnosti, s tým sú spojené väčšie kompetencie, ale to vyžaduje si to aj schopnosť plniť úlohy. Odchod zamestnancov bol prirodzeným vývojom vzhľadom na zmenu fungovania bratislavskej kancelárie.

Máte pred sebou ešte niečo vyše dva roky vo funkcii. Čo považujete za najväčšiu výzvu?
Najnáročnejšia úloha je modernizácia informačného systému. Je to zložitá oblasť, pretože nie je poradcom odborne blízka, a opäť táto téma vyvoláva silné emócie. Náš informačný systém má viac ako 15 rokov. Vývoj v oblasti informačných technológií je veľmi dynamický, preto považujeme za nevyhnutné urobiť jeho modernizáciu, chceme zlepšiť užívateľský komfort členov Komory. To bude zrejme najnáročnejšia úloha, ktorá nás čaká.

Kde vidíte SKDP v roku 2019, teda v čase, kedy sa vám končí funkčné obdobie?
Ak nám dajú členovia Komory mandát na modernizáciu informačného systému, tak budeme v roku 2018 túto zmenu pripravovať. Modernizovaný systém by sme mohli spustiť od roku 2019. Ďalším cieľom je propagácia daňového poradenstva, chceme vo väčšej miere podnikateľov presvedčiť, že má význam obrátiť sa na daňového poradcu, lebo má pridanú hodnotu pre ich biznis.


Uvažovali ste už nad tým, že by ste v rozbehnutom vlaku zostali a uchádzali sa o funkciu aj po roku 2019?
Moje rozhodnutie bude závisieť od toho, do akej miery sa mi podarí presadiť zmeny, a či budem cítiť podporu členskej základne. Ak uvidím, že to, čo robím má zmysel, tak to môže ovplyvniť moje rozhodnutie. Ak o zmysle nebudem presvedčený, tak sa o túto pozíciu nebudem uchádzať.

Má SKDP reálnu moc a darí sa jej ovplyvniť napríklad legislatívne procesy? Berú ministerstvá a finančná správa do úvahy aj názory Komory?
Berú nás do úvahy, zaujímajú ich naše pripomienky k novelám. Sme napríklad v poradnom tíme prezidenta Finančnej správy a spolupracujeme aj s Ministerstvom financií. Čo nám chýba je diskusia ku koncepcii daňového systému, najmä pri dani z príjmov. Chceli by sme viac vstúpiť do fázy pred predložením novely, aby už tam prebehla širšia odborná diskusia k tomu, čo treba v zákone zmeniť. Nechceme dostať konkrétny návrh novely a len dolaďovať jej znenie. Chceme, aby nás bolo viac počuť v oblastiach, kde sú rezervy a priestor na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia.

Ak by ste v tejto chvíli mohli zmeniť 3 veci na daňovom systéme, ktorý na Slovensku máme, ktoré by to boli?
Koncepčne treba riešiť zákon o dani z príjmov – chce to širšiu diskusiu a zhodu naprieč politickým spektrom. Treba prijať dlhodobú víziu, či bude daň rovná alebo progresívna a na tom nech odborníci stavajú nové znenie zákona. Problém súčasného zákona je ten, že bol postavený na rovnej dani. To sa zmenilo, robia sa rôzne čiastkové zmeny v zákone, ktoré sú v rozpore s pôvodnou koncepciou. Dôsledkom je neprehľadnosť, zložitá praktická aplikácia zákona a právna neistota daňovníkov. Druhá oblasť: V posledných rokoch sa prijímajú opatrenia, ktoré smerujú k zvýšeniu príjmov štátneho rozpočtu, to je legitímny záujem štátu. Na druhej strane, dane sa budú platiť iba vtedy, keď podnikatelia budú mať zisky. Na to im treba vytvoriť podmienky. Treťou zmenou by bolo súdnictvo. Chýbajú mi špecializované senáty na oblasť daní. V Českej republike, kde ich majú, vidíme pozitívny vývoj.

Štát vyhlásil neľútostný boj proti daňovým podvodom. Ako vnímate toto ťaženie a aký vplyv má na prácu daňových poradcov?
Vyberanie príjmov je legitímny záujem štátu. Na druhej strane ma mrzí, že prijímané opatrenia administratívne príliš zaťažujú podnikateľov, a na toto sa nie vždy prihliada. Prekáža mi, že nie sú kroky na strane výdavkov. Politici alebo napríklad aj OECD sa snažia bojovať proti únikom, ale chýba mi zo strany štátu väčšia ochota škrtať výdavky a hospodáriť efektívne.

Priemerný vek poradcov v Komore je 50 rokov. Ročne pribúda iba zopár nových kolegov, napríklad v roku 2016 to bolo 22 nových členov. Aká teda bude budúcnosť SKDP?
Prvá generácia daňových poradcov nám postupne starne. Je to dané tým, že SKDP vznikla v roku 1992 a v nasledujúcich rokoch bol významný nárast počtu členov. Teraz nám prírastky členov klesajú. Mladí ľudia majú na výber množstvo atraktívnych povolaní. Našou úlohou je priblížiť daňové poradenstvo mladej generácii a musíme ich motivovať, aby vstupovali k nám do profesie.Súvisiace články:

Rozhovor s viceprezidentkou SKDP - Miriam Galandovou


© SKDP 2010