Prihlásiť
 
 
Komisie
Sú expertné pracovné skupiny vytvorené v rámci Slovenskej komory daňových poradcov. Na odbornej úrovni riešia problémy a spracovávajú podnety daňových poradcov k zákonom a ich uplatneniu v praxi. V rámci svojej činnosti predkladajú návrhy na úpravu legislatívy a zároveň pripomienkujú návrhy ministerstiev na zmeny zákonov. Dôležitým poslaním komisií je spolupráca s orgánmi štátnej správy pri príprave pokynov a usmernení.
Aktuálne pôsobia v rámci SKDP nasledovné metodické a odborné komisie:

Metodicko-legislatívna komisia pre DzP PO – Ing. Mária Janušková, vedúca
Metodicko-legislatívna komisia pre DzP FO –PhDr. Ľubica Dumitrescu, vedúca
Metodicko-legislatívna komisia pre DPH, spotrebné dane a clo – Ing. Milan Vargan, vedúci
Metodicko-legislatívna komisia pre účtovníctvo – Mag Branislav Kováč, vedúci
Metodicko-legislatívna komisia pre správu daní a miestne dane – JUDr.Juraj Vališ, vedúci
Komisia pre informačné systémy – Ing. Tomáš Pečík, vedúci
Komisia pre PR a internú komunikáciu – Ing. Dana Droppová, vedúca
Komisia pre vzdelávanie – Ing. Marta Sčureková, vedúca
Komisia pre profesijné záležitosti - Mgr. Miroslav Marcinčin, vedúci

Zoznam členov komisií SKDP - aktualizácia 03/2021
© SKDP 2010