Prihlásiť
 
 

TS - Daňoví poradcovia odmietajú chaotické prijímanie legislatívy


Daňoví poradcovia odmietajú chaotické prijímanie legislatívy
Tlačová správa
Bratislava, 5. október 2018

V parlamente sa ocitol poslanecký návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť 2,5% osobitný odvod z tržieb obchodných reťazcov. Slovenská komora daňových poradcov je znepokojená, že zákon takéhoto významu neprešiel pripomienkovým konaním.

Miriam Galandová – Slovenská komora daňových poradcov: „Predloženie návrhu zákona bez odbornej diskusie a mimo štandardný legislatívny proces považujeme za neprípustné. Takýto postup popiera legislatívny proces predpokladaný zákonom o tvorbe zákonov. Nakoľko návrh neprešiel pripomienkovým konaním a diskusiou s odbornou verejnosťou, v praxi môžeme očakávať množstvo interpretačných problémov.“

Z daňového hľadiska ide o dodatočné zdanenie vybranej skupiny firiem, čo je možné zo strany obchodných reťazcov považovať za diskriminačné. Podľa tvorcov návrhu je zámerom predkladaného zákona zaťažiť dodatočným odvodom „najziskovejšiu" skupinu pri výrobe, spracovaní a predaji potravín, ktorými sú údajne obchodné reťazce.


© SKDP 2010