Prihlásiť
 
 


Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný

Tlačová správa


Bratislava, 18. október 2021

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Aj keď obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinným firmám, jeho znenie považujeme za nedostatočné. Najmä z dôvodu, že daňový aspekt tejto problematiky rieši len veľmi vágne a bez konkrétnych termínov plnenia.

V súčasnosti slovenská legislatíva nepozná definíciu rodinného podniku a nerieši mnohé konkrétne oblasti takéhoto podnikania. Dobrým príkladom je generačná výmena v spoločnosti, keďže prevod vlastníckych práv je zaťažený rovnakou daňou ako pri iných spoločnostiach.

Iným príkladom je fakt, že v našom právnom poriadku takisto nie je možné účelovo zaviazať obchodné podiely pre prípad smrti.

„Vítame preto navrhované zmeny v Občianskom zákonníku, ktoré riešia uvedené nedostatky. Avšak, súčasný návrh považujeme za nedostatočný, keďže daňový aspekt celej problematiky je spracovaný bez konkrétnych náležitostí a neobsahuje presnejšiu špecifikáciu, kto a dokedy má danú problematiku spracovať,“ hovorí Miriam Galandová, viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov.

Napríklad chýbajú pravidlá zdaňovania pri navrhovanom zavedení zvereneckého fondu. Dnes nie je teda zrejmé, ako sadzbou a podľa akých pravidiel sa bude táto nová entita zdaňovať. Nie je teda možno odhadnúť reálnu využiteľnosť takéhoto návrhu v praxi. Rovnako to platí aj pri navrhovanej rodinnej holdingovej spoločnosti.

„Považujeme preto za nutné dopracovať daňový rámec navrhovaných tém a presnejšie určiť zodpovednosť a termíny za ich vypracovanie. Ako Slovenská komora daňových poradcov sme pripravení na tomto procese spolupracovať a prispieť konkrétnymi návrhmi,“ dodáva Miriam Galandová.


V prípade otázok kontaktujte:

Gabriel Tóth, PR manažér, kontakt pre médiá
email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 915 908 760

Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava
TS_Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný.pdfTS_Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný.pdf


© SKDP 2010