Prihlásiť
 
 

Predbežná informácia k novému zákonu o zasielaní údajov Finančnej správe z faktúr daňových subjektov

Zámerom návrhu zákona je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe. Túto povinnosť si podnikateľ bude môcť splniť buď prostredníctvom ním používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou. Aj na strane podnikateľa v pozícii odberateľa bude zavedená povinnosť zaslania zaevidovaných došlých fakturačných údajov jedným z uvedených spôsobov.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase. Tieto údaje finančná správa podrobí dôkladnej analýze rizík, na základe čoho získa efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty, ale rovnako aj v oblasti dane z príjmov, či iných druhov daní.

PI 2021 6_zakon-o-zasielani-udajov-financnej-sprave-z-faktur-danovych-subjektov. (5).docxPI 2021 6_zakon-o-zasielani-udajov-financnej-sprave-z-faktur-danovych-subjektov. (5).docx

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/004368/2021-77
Podnet:iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:13.01.2021
Číslo legislatívneho procesu:PI/2021/6
Dátum začiatku PK:13.01.2021
Dátum konca PK:25.01.2021

Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy a podnety na vyjadrenie k zverejnenej predbežnej informácii na metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk do 21. januára 2021.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010