Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Aktuálny vývoj v judikatúre v zneužití práva

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: AKTUÁLNY VÝVOJ V JUDIKATÚRE V ZNEUŽITÍ PRÁVA

Termín: 27. január 2022 od 15:00 do 17:00 h.

Lektor:  doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Vedúci katedry finančného práva, Právnická fakulta UK v Bratislave
Predmetom prednášky je diskutovanie praktických implikácií konceptu zákazu zneužitia práva v oblasti daní. V rámci prednášky budú stručne zhrnuté teoretické fundamenty konceptu. Následne bude venovaný priestor diskusii špecifík v rámci jednotlivých daní (daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie) a priblíženiu najvýznamnejších rozhodnutí súdov.

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010