Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: „Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom!“

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému: „Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom!“

Lektor: Ing. Peter HORNIAČEK - MF SR
Termín: 08.09.2022 (15:00 - 17:00)
Miesto konania: webinár
Program seminára:

Počítačový program/softvér – účtovné a daňové povinnosti

1. Softvér a spôsob jeho obstarania a účtovania

2. Softvér z pohľadu zákona o dani z príjmov (charakter nadobudnutých práv – vlastnícke právo alebo právo na používanie)

3. Softvér z pohľadu uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia; možnosť/povinnosť uplatňovania dane vyberanej zrážkou

4. Softvér, jeho vytvorenie a uplatňovanie nákladov na VaV

5. Softvér a oslobodenie príjmov z poskytnutia práv na používanie iným osobám


Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava


© SKDP 2010