Prihlásiť
 
 

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k DPH

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/614

Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/014649/2019-731
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/614
Dátum začiatku MPK: 27.08.2019
Dátum konca MPK: 17.09.2019

LP 2019 614_vlastny_material (1).docxLP 2019 614_vlastny_material (1).docxLP 2019 614_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 614_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 614_dovodova_sprava_osobitna (1).docxLP 2019 614_dovodova_sprava_osobitna (1).docxLP 2019 614_dovodova_sprava_vseobecna (1).docxLP 2019 614_dovodova_sprava_vseobecna (1).docx
LP 2019 614_SVDPHv20-v1.1-vzor (1).pdfLP 2019 614_SVDPHv20-v1.1-vzor (1).pdfLP 2019 614_dolozka_zlucitelnosti (1).docxLP 2019 614_dolozka_zlucitelnosti (1).docx

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať návrhy na pripomienky na emailovú adresu: správa_databaz@skdp.sk - do štvrtka 12. septembra 2019.
Konečný termín na predloženie pripomienok v mene SKDP: utorok 17. septembra 2019.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a v tabuľke Legislatívny proces.

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010