Prihlásiť
 
 

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v MPK

Vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/649

Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/014842/2019-732
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/649
Dátum začiatku MPK: 11.09.2019
Dátum konca MPK: 01.10.2019
LP 2019 649_vlastny_material (1).rtfLP 2019 649_vlastny_material (1).rtfLP 2019 649_predkladacia_sprava (1).rtfLP 2019 649_predkladacia_sprava (1).rtfLP 2019 649_dovodovasprava_vseobecnacast (1).rtfLP 2019 649_dovodovasprava_vseobecnacast (1).rtfLP 2019 649_dovodovasprava_osobitnacast (1).rtfLP 2019 649_dovodovasprava_osobitnacast (1).rtfLP 2019 649_sprava-o-ucasti-verejnosti (1).docxLP 2019 649_sprava-o-ucasti-verejnosti (1).docx
Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a v tabuľke Legislatívny proces.


Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010