Prihlásiť
 
 

Novela daňového poriadku v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/459


Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní

Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/007409/2019-77
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/459
Dátum začiatku MPK: 07.06.2019
Dátum konca MPK: 27.06.2019
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf

LP 2019 459_Vlastny_material (1).rtfLP 2019 459_Vlastny_material (1).rtfLP 2019 459_Dovodova-sprava_vseobecna-cast (3).docxLP 2019 459_Dovodova-sprava_vseobecna-cast (3).docxLP 2019 459_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 459_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 459_Dovodova-sprava-_osobitna-cast (3).docxLP 2019 459_Dovodova-sprava-_osobitna-cast (3).docxLP 2019 459_Sprava o ucasti verejnosti (1).docxLP 2019 459_Sprava o ucasti verejnosti (1).docx
Zdroj: portál Slov-Lex

© SKDP 2010